Marea coseală de primăvară: CJ Dolj pune la bătaie 100.000 de euro pentru ecologizarea incintei Aeroportului Internaţional Craiova

Administraţia judeţeană dă drumul curăţeniei de primăvară, în stil mare, la marginea Craiovei, cu o procedură de achiziţie publică pentru „Ecologizare şi amenajare zona Aeroport Internaţional Craiova”, pentru care e gata să cheltuiască o sumă semnificativă. Mai-marii CJ Dolj scot din buget 420.000 de lei, fără TVA, pentru ecologizarea zonei, echivalentul a aproximativ 100.000 de euro.

0

Potrivit documentaţiei postate în sistemul electronic de achiziţii publice, obiectul contractului de lucrări este ecologizarea şi amenajarea zonei Aeroportului Internaţional Craiova situată în Craiova, Calea Bucureşti Nr. 325, reprezentată de terenuri aferente imobilului 349 (parţial) aflat în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj prin executarea unor lucrări de defrişare şi cosire / tăiere mecanizată a vegetaţiei crescute necontrolat, amenajarea terenului, toaletarea unor arbori şi desfiinţarea a două biute. „Lucrările ce vor fi executate constă în cosirea vegetaţiei crescute în mod necontrolat, tăierea arborilor şi arbuştilor, desfiinţarea unor biute, precum şi evacuarea resturilor vegetale şi a materialelor rezultate. Lucrările au ca scop aducerea zonei Aeroportului Internaţional Craiova la condiţiile şi standardele impuse de legislaţia specifică. De asemenea, este necesară curăţarea terenului de resturile rezultate, durata de executare a lucrărilor este de 60 de zile de la semnarea contractului”, se arată în anunţul postat de reprezentanţii CJ Dolj în sistemul electronic de achiziţii publice.

Ecologizare la scară mare

Suma considerabilă pusă în joc de administraţia judeţeană ţine cont de suprafeţele pe care se vor derula lucrările acontate de CJ Dolj, fiind vorba de câteva zeci de hectare pe care firma câştigătoare la va lua în primire. „Terenul pe care se va realiza ecologizarea este înierbat, acoperit cu vegetaţie crescută în mod necontrolat. Executantul trebuie să efectueze cu mijloace mecanice şi forţă de muncă proprie defrişarea şi cosirea / tăierea vegetaţiei pe o suprafaţă totală de maxim 66 de hectare, precum şi nivelarea terenului. De asemenea, este necesară toaletarea unor arbori aflaţi în apropierea Aeroportului Internaţional Craiova şi desfiinţarea a două biute. Principalele lucrări ce vor fi executate sunt următoarele: defrişarea suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti – aproximativ 19 hectare; cosit vegetaţie – aproximativ 66 de hectare, nivelare teren în jurul pistei – aproximativ 38 de hectare; toaletarea arborilor cu înălţimea mai mare de 4 m aproximativ – 76 de hectare; desfiinţarea şi nivelarea a două biute; evacuarea resturilor rezultate”, se arată în documentaţia de atribuire.

În plus, marea ecologizare se desfăşoară în condiţii speciale, având în vedere amplasamentul pe care are loc. Astfel, angajaţii firmei care va face curăţenie la aeroport trebuie să respecte reguli speciale de acces şi să fie dotaţi cu uniforme reflectorizante distincte de cele folosite de angajaţii unităţii. În plus, trebuie să elibereze vecinătatea pistei ori de câte ori vreo cursă aeriană apare la orizont. „Pe timpul executării lucrărilor lista de decolare-aterizare va trebui mai ţinută în funcţiune. La fiecare operaţie a curselor regulate este obligatorie înlăturarea tuturor obstacolelor / tuturor utilajelor de lucru la o distanţă minimă de 100 m faţă de axul pistei. Se va avea în vedere ca pe perioada executării lucrărilor să nu fie afectate, întrerupte, utilităţile aferente aeroportului – alimentarea cu apă energie, electrică, hidranţi. Executantul are obligaţia să identifice cu ajutorul reprezentanţilor aeroportului poziţia exactă a reţelelor de instalaţii prezente şi să aplice măsurile de protecţie care să le asigure integritatea”, precizează caietul de sarcini.

Facebook Comments