S-a făcut plinul la asfaltări pentru următorul mandat de primar al Craiovei
Al doilea mega-contract pentru străzi, atribuit de municipalitatea craioveană în debutul campaniei electorale

Competitorii au liber la dezbateri pe tema proiectelor de viitor ale administraţiei locale. Mai puţin în domeniul asfaltărilor, unde jocurile sunt deja făcute pe un mandat întreg. Primăria Craiova a atribuit acordul-cadru pentru reparaţii străzi, la o valoare record de peste 64 de milioane de euro, pe următorii patru ani. Anterior, fusese atribuit şi acordul-cadru de reabilitare a străzilor, de valoare comparabilă.

0

Acordul-cadru pentru „Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova” a fost semnat în data de 8 mai, anunţul de atribuire fiind publicat zilele acestea în sistemul electronic de achiziţii publice. Totul la capătul unei licitaţii care s-a întins pe aproape un an. Procedura de achiziţie publică a fost demarată de Primăria Craiova în august 2023, în baza unui caiet de sarcini care data din iunie acelaşi an. La data începerii licitaţiei, edilii avansau o valoare estimată a acordului-cadru între un minim de 127.587.185,79 lei  şi un maxim de 270.754.509,61. Contractul a fost adjudecat în cele din urmă fix la valoarea maximă estimată în anunţul de participare. Comisia de licitaţie a primăriei a avut de ales iniţial dintre şase oferte depuse. Ulterior, alegerea a devenit mai uşoară, patru dintre oferte fiind considerate neconforme, iar una retrasă, astfel că numărul ofertelor admisibile a scăzut la una singură. Acordul-cadru a fost câştigat de firma Drum Concept din Bucureşti, care şi-a declarat ca subcontractor pentru 20 la sută din lucrări societatea locală Domarcons. Respectivul subcontractor este şi câştigătorul celuilalt mega-acord cadru din domeniu atribuit recent de primărie, cel pentru modernizare şi reabilitare străzi, cu o valoare comparabilă, pentru care anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic de achiziţii publice în primăvara acestui an.

80 de milioane pe an pentru reparaţii străzi

Potrivit documentaţiei postate de edili în SEAP, autoritatea contractantă – municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru pentru Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 243928/17.07.2023. „Achiziţia este necesară în scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort deplin, precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice executând periodic lucrări de reparaţii a drumurilor, trotuarelor şi aleilor. (…) Contractele subsecvente vor fi încheiate în funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante. Nu se vor atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele. Cantităţile minime şi maxime menţionate reprezintă estimări ale cantităţilor care ar putea fi solicitate pe întreaga durată a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari faţă de cele  estimate, în funcţie de necesităţile autoritaţii contractante”. Acordul-cadru recent atribuit bate orice record în materie pe plaiuri craiovene. Sumelor mai sus precizate li se adaugă TVA, astfel că valoarea acordului-cadru este de peste 322 de milioane de lei, respectiv 64,4 milioane de euro. Raportat la perioada de derulare a acordului, de 48 de luni, ar însemna că Primăria Craiova ar putea investi câte 80,5 milioane de lei sau 16 milioane de euro în reparaţii străzi în fiecare din următorii patru ani.

Reamintim că municipalitatea a atribuit în urmă cu câteva luni şi contractul pentru modernizare şi reabilitare străzi, tot pentru o perioadă de patru ani, către o asociere de firme formată din DOMARCONS, IRIMAT CONS, OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L., EAST WATER DRILLINGS, UNITIP GLOBAL, OMEGA STAR SISTEMS SRL, valoarea acordului ridicându-se la 229 de milioane de lei.

Facebook Comments