S-a lansat ghidul pentru utilizarea cardurilor de energie

A fost lansat ghidul pentru utilizarea cardurilor de energie, care reprezintă ajutorul pentru plata facturilor oferit de guvern printr-un program de sprijin al categoriilor vulnerabile. Vorbim despre suma de 1.400 lei care se va distribui în două tranşe a câte 700 lei, în lunile februarie şi septembrie, sub forma unor carduri tipărite pe suport de hârtie. Cu el vor putea fi achitate servicii de furnizare a electricităţii, a gazului, a agentului termic în sistem centralizat, dar şi alte surse de încălzire, precum lemnele de foc, păcura ori peleţii.

0

Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise şi distribuite de Compania Naţională Poşta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. „Vorbim despre cea mai importantă iniţiativă de acest gen derulată până acum în ţara noastră, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile. Este o măsură luată pentru a contribui în mod real şi direct la creşterea calităţii vieţii şi la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacităţii gospodăriilor că îşi asigură serviciile energetice necesare, la costuri accesibile. Sunt 4 miliarde de lei pe care am agreat cu reprezentanţii Comisiei Europene să îi folosim în acest sens, pentru a veni în sprijinul a 2,8 milioane de locuinţe. Procedura este simplă, potenţialii beneficiari trebuie să ştie că vor fi înştiinţaţi dacă din diferite motive nu îndeplinesc criteriile. Mecanismul ales este cel mai viabil din perspectiva faptului că a fost necesară crearea posibilităţilor ca toate formele de energie să poată fi decontată, incluzând aici şi energia termică aferentă încălzirii în cazul blocurilor şi locuinţelor colective, cât şi a faptului că această măsură se va deconta 100% din fonduri europene, fiind obligatorie păstrarea unei piste de audit şi asigurarea trasabilităţii întregului flux financiar, până la plata facturilor la nivelul individual al beneficiarului eligibil al măsurii. Un alt avantaj care a vizat implicarea Poştei Române a fost nevoia de acoperire a zonelor rurale, Poşta Română având cea mai extinsă reţea de oficii poştale şi de factori poştali din această perspectivă la nivel naţional, dar şi profilul grupului ţintă format din vârstnici şi alte tipuri de beneficiari ai unor prestaţii sociale, care în mod uzual interacţionează cu serviciile Poştei“, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Cum se acordă ajutorul?
Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parţial). Ajutorul se acordă în două tranşe, a câte 700 lei fiecare. Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează?
Se pot plăti facturi curente sau restante doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei. Plăţile se fac prin mandat poştal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăţi/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Care sunt condiţiile de acordare?
Cardul se aduce de către Poşta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată. Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulţi beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeaşi adresă de domiciliu.
Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuieşte la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia). Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari?
În perioada 1–28 februarie 2023, beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăţi începând cu 1 martie. Cei care îşi păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul şi pentru tranşa a doua, începând cu luna septembrie. În perioada 1–30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranşa a II‑a.

Când expiră ajutorul?
1 ianuarie 2024: toate cardurile îşi încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată?
– Cardul de energie (primit prin Poşta Română)
– Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire şi actul de identitate al împuternicitului)
– Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înştiinţare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociaţiei de proprietari/locatari, în cazul plăţii încălzirii în sistem centralizat de termoficare).
Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuieşte.

Cum se efectuează plata?
– La orice subunitate a Poştei Române SAU la poştaşul care a sosit la domiciliul beneficiarului
– Se completează plata prin mandat poştal, către contul furnizorului de energie (ori al asociaţiei de proprietari/locatari)
– Se primeşte dovada plăţii, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plăţii, valoarea plăţii/plăţilor efectuate şi furnizorul/furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Facebook Comments