Se semnează actul de naștere pentru Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova

CJ Dolj are ca parteneri în realizarea unui campus pe fonduri europene municipiul reședință de județ, Universitatea, inspectoratul școlar, două colegii, șapte licee, șapte firme și un institut național de cercetare

0

Consorțiul, constituit la inițiativa CJ Dolj, intră la aprobare în ședința ordinară din 17 ianuarie a legislativului județean. CJ Dolj are ca parteneri în realizarea unui campus pe fonduri europene municipiul reședință de județ, Universitatea, inspectoratul școlar, două colegii, șapte licee, șapte firme și un institut național de cercetare.

Potrivit documentației înaintate aleșilor județeni, scopul consorțiilor regionale constă în dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar și crearea premiselor pentru ca aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar. „În cadrul consorțiilor integrate, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor. Prin proiectele finanțate prin prezentul apel, fiecare consorțiu nou constituit va beneficia de
finanțare pentru construirea a câte unui campus profesional integrat, liceal și universitar, deoarece, o
altă provocare la nivelul învăţământului professional şi tehnic constă în lipsa unor spații educaționale
în care elevii să se familiarizeze cu întreaga rută profesională completă. De asemenea, prin apelul de proiecte se vor finanța costurile de la nivelul operatorilor economici pentru organizarea activităților și a spațiului de lucru pentru susținerea elevilor/studenţilor pentru învățământul dual”, se arată în proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței CJ Dolj din 17 ianuarie.

Planul administrației județene este creearea de la zero a unui campus pentur pregătirea elevilor și studenților într-un număr de șapte domenii cnsiderate prioritare pentru regiunea Oltenia: mecatronică, aeronautică, IT, construcţii automotive, agricultură, turism şi alimentaţie publică. Domeniile prioritare au dus și la selecția partenerilor CJ în viitorul consorțiu, atât în ceea ce privește unitățile de învățământ, cât și operatorii economici.

Ca urmare a invitaţiei Consiliului Judeţean Dolj şi-au manifestat intenţia de a face parte din
Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământ Dual, prin scrisorile de intenţie înaintate Consiliului
Judeţean Dolj, următorii parteneri:
• Universitatea din Craiova – Scrisoarea de intenţie nr 61/06.01.2023;
• U.A.T -Municipiului Craiova – Scrisoarea de intenţie nr 5156/09.01.2023
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – Scrisoarea de intenţie nr 1204/06.12.2022;
• Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” Craiova – Scrisoarea de intenţie
6744/13.12.2022;
• Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova- Scrisoarea de intenţie nr. 4658/13.12.2022;
• Liceul „Traian Vuia” Craiova- Scrisoarea de intenţie nr. 4955/13.12.2022;
• Liceul „Matei Basarab” Craiova – Scrisoarea de intenţie nr 4545/06.12.2022;
• Liceul Tehnologic Auto Craiova – Scrisoarea de intenţie 3222/13.12.2022;
• Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova- Scrisoarea de intenţie nr.
6131/13.12.2022;
• Liceul Energetic- Scrisoarea de intenţie 5689/13.12.2022;
• Liceul de Industrie Alimentară Craiova- Scrisoarea de intenţie nr. 7330/12.12.2022;
• Liceul Tehnologic Special ”Beethowen ”- Scrisoarea de intenţie nr. 5244/13.12.2022.
• S.C. Ford Otosan România S.R.L. – Scrisoarea de intenţie nr. B067/10.01.2023;
• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “ Elie Carafoli”-INCAS Scrisoarea de intenţie nr.79/06.01.2023;
• S.C. Auchan România S.A- Scrisoarea de intenţie nr.2471/11.01.2023


Craiova ,,, astfel şi-au declarat intenţia de a participa următorii:
• S.C. Recon S.A.- Scrisoarea de intenţie nr. 5000/20.12.2022;
• S.C.Restaurant Bacolux S.R.L-Scrisoarea de intenţie înregistrată sub 36227/22.12.2022;
• S.C. Ogimex S.R.L- Scrisoarea de intenţie nr. 248/23.12.2023;
• SC. Casa Noastră SRL- Scrisoarea de intenţie nr. DJ68683/13.12.2022;
• S.C. Avioane S.A.- Scrisoarea de intenţie nr.6381/22.12.2022;
• Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj-Scrisoarea de intenţie nr.2118/13.12.2022.

Facebook Comments