Cu două zile înainte de anul nou, aleşii judeţeni se întâlnesc să-şi pună lefurile la rece
Îngheţare salarială la spartul târgului

Consilierii judeţeni nu îl încheie pe 2021 fără să se mai vadă o dată, chiar dacă online, o şedinţă extraordinară fiind programată pe 29 decembrie. Pe ordinea de zi, o rectificare bugetară de ultimă oră, o înlocuire de consilier judeţean, precum şi îngheţarea salariilor din aparatul CJ.

0

Nivelul salariilor din consiliul judeţean şi instituţiile subordonate a fost stabilit, în anul 2017, în urma legii salarizării promovate la data respectivă de ministrul Lia Olguţa Vasilescu. Hotărârea de CJ adoptată la data respectivă a prevăzut şi un mecanism aproape automat de majorare a lefurilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia judeţeană, în funcţie de nivelul salariului minim stabilit la nivel naţional. Astfel, de fiecare dată când acesta creştea, creşteau corespunzător şi salariile angajaţilor CJ, prin simplă dispoziţie a şefului instituţiei, nemaifiind nevoie de o nouă hotărâre a legislativului judeţean. Lanţul este întrerupt însă de prevederile unei ordonanţe de urgenţă recent adoptate de Guvern, prin care nivelul salariilor pe anul viitor este îngheţat la nivelul înregistrat în luna decembrie 2021. „Ţinând cont de aspectele de drept şi de fapt anterior menţionate, s-ar impune recalcularea salariilor de bază prin raportarea coeficienţilor stabiliţi la noul salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit art. I alin. (2) din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative «Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2021». Având în vedere anvelopa bugetară preconizată pentru anul 2022, dar şi obligativitatea respectării principiului ierarhizării salariilor, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, se impune ca, în anul 2022, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, salariile de bază brute lunare ale personalului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj şi al instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Dolj, ale căror salarii au fost stabilite prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, să se menţină la nivelul lunii decembrie 2021”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii serviciului de profil al CJ şi contrasemnat de administratorul public Cosmin Durle.

10 milioane în plus, din fondul de rezervă al Guvernului

Pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de consiliu judeţean din acest an mai figurează şi o rectificare bugetară, aleşii judeţeni având de repartizat o sumă de 10 milioane de lei, venită pe final de an de la Bucureşti, din fondul de rezervă afla la dispoziţia Guvernului. Veniturile CJ ajung, cu acest ultim aport, la 959,2 milioane de lei, sumele suplimentare fiind distribuite în principal către domeniul asistenţei sociale şi către cel al transporturilor. Consilierii judeţeni mai au de aprobat şi un proiect privind „declararea de interes public judeţean a bunului imobil-clădire «Extindere şi modernizare unitate primiri urgenţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova», precum şi înscrierea acestuia în domeniul public al Judeţului Dolj”. Investiţia, recent inaugurată de mai-marii administraţiei judeţene, are o valoare de  22.063.182,15 lei. „Ea însumează extinderea cu corpul A (S+P+E1+E2 parţial) şi corpul B (parter), modernizarea unităţii de primiri urgenţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi achiziţia unui sistem de stocare şi pompare ape uzate, inclusiv sistem de alarmare pentru unitatea de primiri urgenţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”, se arată în raportul întocmit de angajaţii CJ. Plenul CJ mai are de efectuat şi completarea lotului de consilieri prin cooptarea în legislativul judeţean a unui nou consilier PNL, după ce unul dintre posturi a fost vacantat prin demisia lui Cosmin Călin, liderul aleşilor liberali, numit anterior director la DRDP Craiova. Locul acestuia va fi luat în CJ de Claudiu Ştefan, actualul manager al CSM Craiova, noul ales judeţean urmând să depună jurământul prin intermediul Zoom.

Facebook Comments