Şedinţa lunară a Comisiei Monumentelor Istorice s-a întrunit la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi

Specialiştii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice s-au întâlnit pentru şedinţa lunară, în ziua de 21 septembrie, la Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi din judeţul Dâmboviţa. Conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 3024/2020 (modificat şi completat cu Ordinul 2515), Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr.13 are în componenţă judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa şi Teleorman. Preşedintele comisiei este arhitectul Adrian Coşa. Comisia are ca atribuţii fundamentarea şi propunerea elementelor specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice, analize şi propuneri clasări şi declasări de monumente, propunere avize pentru lucrări la monumente istorice şi zone protejate. Pentru judeţul Vâlcea au fost analizate un număr de şase documentaţii privind lucrări la monumente istorice şi în zone protejate, din care patru au primit aviz favorabil.

0

Palatul restaurat cu fonduri europene atrage mulţi turişti români şi străini

Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi poate să fie un exemplu fericit de reconstituire, consolidare, restaurare şi punere în valoare a unui monument istoric. Lucrările complexe, care au primit finanţare europeană, au început în anul 2011 şi s-au încheiat în anul 2015. Un număr de aproximativ 15.000 de vizitatori vin anual să vadă ansamblul care cuprinde Palatul şi Grădinile, Casa slujitorilor, Cuhnia Domnească şi Droşcăria (atelierul trăsurilor).

Acest edificiu este foarte important pentru faptul că reprezintă prima ctitorie de curte a Brâncoveanului. El deschide seria zidirilor sfinte ce au dat naştere stilului brâncovenesc, cu foişoarele şi loggiile de inspiraţie veneţiană, cu frumuseţea şi bogăţia ornamentelor de la ancadramente şi coloane, cu impresionantele bolţi şi cupole, cu delicateţea dantelăriei sculptate în piatră, în care apar motive animale, vegetale şi florale, aşa cum vedem şi la Hurezi (UNESCO), Mogoşoaia, Văcăreşti, Vechiul Palat Mitropolitan din Bucureşti, Cotroceni etc.

Potlogi – palatul ridicat de Brâncoveanu pentru fiul său, Constantin

Sfântul Constantin Vodă Brâncoveanu a zidit pentru fiul său Constantin, moştenitorul tronului, acest impozant palat între anii 1683 şi 1698,pe locul unei vechi curţi boiereşti, a postelnicului Dima. Inscripţia veche din pridvorul palatului stă drept mărturie: „Io[an], C[onstantin] B[râncoveanu] V[oievod]. Aceste case din temelia lor sunt înălţate de luminatul domn Io[an] Constantin Basarab Voievod fiului său Constandin Brâncoveanul, începându-le şi sfârşindu-le la leat 7206 [1698] şi la al zecelea an al domniei sale, ispravnic fiind Mihai vt[ori] post[elnic] Corbeanul“.
Palatul a fost inaugurat în ziua de 26 octombrie 1698, în prezenţa domnitorului şi a patriarhului Constantinopolului lui Calinic al II-lea. În fiecare vară, atunci când domnitorul părăsea capitala ca să ajungă la Târgovişte, se oprea de fiecare dată la palatele de la Potlogi şi Mogoşoaia.

După martiriul Sfinţilor Brâncoveni, palatul brâncovenesc de la Potlogi a fost distrus de turci, în căutarea averilor domnitorului, în anul 1714. După această dată, palatul a fost lăsat în părăsire şi ruinare timp de de peste două veacuri. Înainte de ridicarea palatului, în anul 1683, pe pe când deţinea dregătoria de mare spătar, Brâncoveanu a construit biserica cu hramul ˮSfântul Dimitrie“ pentru a servi drept paraclis vechilor case boiereşti. Pictura din pronaosul lăcaşului de cult îi înfăţişează pe ctitori: Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi (stânga). În partea dreaptă apar reprezentate Maria Doamna împreună cu cele şapte fiice. Biserica va suferi unele prefaceri în anii 1901-1904. Ca o notă de particularitate, lăcaşul păstrează trei etape de pictură din diverse perioade istorice.

Ansamblul brâncovenesc de la Potlogi reprezintă un valoros monument istoric de importanţă naţională şi un reper al unicului stil arhitectonic românesc: stilul brâncovenesc. Toţi cei ce caută să meargă pe urmele Voievodului Martir trebuie să înceapă drumul de aici… de la Potlogi!

Facebook Comments