Vântul de toamnă a început să umfle facturile
Primăria Craiova, scumpiri de la „vlădică până la opincă”, adică de la măturatul stradal la biserica de dar

Scumpirile de toamnă încarcă facturile municipalităţii craiovene, nevoite să suplimenteze la rectificare sumele puse deoparte în primăvară pentru diferite „găuri bugetare”, fie ele activităţi curente sau investiţii.

0

Dintre activităţile de bază asigurate de administraţia locală, măturatul stradal din Craiova pare a fi ajuns în pană de bani, fondurile rămase pentru plata serviciilor în acest domeniu către SC Salubritate Craiova SRL fiind de mai puţin de 10 la sută din bugetul alocat iniţial, motiv pentru care edilii propun la rectificarea de buget din septembrie o suplimentare cu 8 milioane de lei.

Astfel, potrivit documentaţiei înaintate consilierilor locali, pentru activităţile de salubrizare stradală (măturat manual căi publice, întreţinut manual curăţenie pe căi publice, curăţat manual rigole, măturat mecanizat căi publice, spălat mecanizat căi publice, încărcat, transportat la rampă reziduuri stradale, depozitat în rampă), pentru operaţiunile de ecarisaj, de deszăpezire şi pentru taxa de salubrizare, la data de 20.09.2021 s-a angajat la plată suma de 28.366 mii lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate până la data de 10 iulie 2021, rămânând fonduri pentru lucrările executate în perioada 11.07. – 30.11.2021, în valoare de 4.817 mii lei. „În prezent, sunt facturi emise în valoare de 2.681 mii lei, care reprezintă prestaţii lucrări executate până la data de 31.07.2021. Având în vedere fondurile existente şi cheltuielile estimative până la sfârşitul anului, solicităm suplimentarea pe cod 20.01.04 — Apă, canal, salubritate cu suma de 8.000 mii lei”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii primăriei.

Dai un ban, dar stai în masterplan

Se scumpeşte şi taxa plătită de craioveni pentru privilegiul de a fi parte din „selectul” club al ADI EcoDolj. E vorba despre o creştere „modică”, de la 0,5 lei la 1,3 euro pe cap de locuitor, sumă care trebuie vărsată anual în contul asociaţiei judeţene. Cuantumul cotizaţiei creşte aşadar de la 150.000 la 1,9 milioane de lei pe an. „Municipiul Craiova este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ. În conformitate cu statutul asociaţiei (art.11 lit.b), fiecare membru al Asociaţiei are obligaţia să plătească o cotizaţie anuală de 0,5 lei/locuitor.

Având în vedere intrarea în SMID a municipiului Craiova, se solicită majorarea cotizaţiei în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ pentru municipiul Craiova de la 0,5 lei/pers/an la o sumă fixă de 1.964.000 lei/an, începând cu anul 2021 (conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 52 812/22.03.2021). Prin HCL nr.122/22.04.2021 al municipiului Craiova privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, cu modificările ulterioare, a fost alocată suma de 913.300 lei pentru anul 2021. Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem suplimentarea fondurilor în valoare de 1.050.700 lei, reprezentând diferenţa de la suma datorată Asociaţiei”, se arată în raportul întocmit de angajaţii municipalităţii.

Reabilitare sclipitoare pe Calea Bucureşti  

O creştere semnificativă se anunţă şi la capitolul iluminat public, serviciu pe care municipalitatea craioveană îl are concesionat celor de la Flash Service. Firma cu pricina a venit şi ea cu o solicitare de creştere a tarifelor nominale pentru diversele lucrări realizate în oraş, de mentenanţă sau investiţii, în cadrul acordului-cadru. Solicitarea, care a şi intrat la aprobat în şedinţa din această lună a CLM Craiova este formulată însă pe fiecare articol în parte, fără ca proiectul de hotărâre sau raportul care îl însoţeşte să facă vreo referire la creşterea totală a costurilor suportate de municipalitate, respectiv a ratelor lunare plătite către concesionar.

reşterea nu are însă cum să fie una modică, de vreme ce Flash invocă două argumente mari şi late pentru scumpirea serviciilor: indicele de creştere a inflaţiei în perioada de referinţă, 2015/2021, de 111 la sută şi creşterea salariului minim în aceeaşi perioadă în domeniul construcţiilor, de 289 la sută. Previzibil, vom avea de-a face cu o rectificare ulterioară de buget pentru a acoperi creşterea de tarif. În septembrie însă, avem deja o suplimentare a sumelor la capitolul iluminat, de 1,3 milioane lei, în contul lucrărilor de iluminat ornamental pentru scuarul de pe Calea Bucureşti, recent reabilitat de primărie. „Pentru realizarea iluminatului arhitectural şi ornamental pe scuarul din zona mediană de pe Calea Bucureşti din municipiul Craiova se estimează o valoare de 1.300 mii lei, conform Planului de Investiţii nr. întocmit de operatorul serviciului de iluminat şi devizului ofertă transmis cu adresa nr. 55338/2021”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii primăriei, suma totală alocată pentru 2021 pentru iluminatul public urcând asfel la 6,7 milioane lei.

Biserica de dar nu se caută la arginţi

Dacă e să ne luăm după actele ce dau năvală la adoptare în CLM, nici cel sfinte nu sunt scutite de scumpiri, o creştere de aproximativ 50 la sută a sumelor bugetare alocate primind şi unul dintre obiectivele de investiţii de profil ale Primăriei Craiova. Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei din septembrie se află şi un proiect privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”, biserica donată municipalităţii de către Mitropolia Olteniei pentru a fi adusă în oraş, urmând a fi amplasată în părculeţul „Mihai Bravu“.

Valoarea investiţiei creşte de la 260.000 la  380.477de lei, potrivit proiectului supus aprobării aleşilor locali prin care se actualizează devizul general. Motivul, lucrări de expertiză şi reabilitare a „componentelor artistice” ale bisericii, impuse de Ministerul Culturii la acordarea avizelor necesare, precum şi creşterile de preţuri survenite între data aprobării iniţiale a proiectului (2015) şi data obţinerii avizului ministerial (2019).

Facebook Comments