Pentru că nu mai au viaţă bună împreună, liceele Odobleja şi Voltaire se despart prin voinţa aleşilor locali craioveni, iar, ulterior, probabil printr-un gard, odată ce hotărârea consiliului local va fi pusă în aplicare
Divorţ administrativ la primărie. Consilierii, chemaţi să voteze partajul

Proiectul aflat pe ordinea de zi a şedinţei CLM din această lună prevede şi partajul forţat al bunurilor cosmopolitului cuplu, cei de la Voltaire primind în urma separării o sală de sport şi o bucată consistentă de teren. Documentaţia ajunsă pe masa consilierilor locali craioveni prevede şi intrări separate pentru cele două unităţi şcolare.

0

Trebuie spus că şi căsnicia fără voie dintre cele două licee s-a produs tot pe cale administrativă, în urmă cu câţiva ani, când municipalitatea craioveană s-a trezit cu liceul bilingv româno-francez Voltaire în braţe, unitatea şcolară înfiinţată anterior de Universitatea din Craiova, în mandatul ex-rectorului Dan Claudiu Dănişor. Până atunci, liceul bilingv funcţionase în clădirile UCV, în campusul de la Mecanică, dar când liceul a trecut în rândul lumii, Primăria Craiova i-a găsit loc în incinta Liceului Odobleja, care, pare-se, beneficia de spaţiu excedentar. Numai că nu toţi cei de la Odobleja s-au arătat bucuroşi de oaspeţi, mai ales cei din conducere, care au protestat în şedinţele consiliului de administraţie, în şedinţele de consiliu local şi, în ultima fază, în faţa Primăriei Craiova, pe trotuarul din faţa instituţiei, unde i-a prins şi pandemia declanşată anul trecut.

Schimb de terenuri şi clădiri

Conflictul a mocnit pe perioada restricţiilor impuse de Covid, dar ar putea reizbucni acum, odată cu mutarea făcută de edili. „Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului «Ştefan Odobleja» Craiova asupra bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, astfel: terenul în suprafaţă de 4.362 mp, situat în strada Electroputere nr.1, şi construcţiile amplasate pe acesta: teren de sport, clădirea C6-sală sport, clădirea C8-pavilion poartă, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului «Voltaire» Craiova asupra bunului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, astfel: teren în suprafaţă de 1.293 mp., situat în strada Electroputere nr.21, identificat conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă darea în administrare, către Liceul «Voltaire» Craiova, a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă darea în administrare către Liceul «Ştefan Odobleja» a bunului identificat la art. 2 din prezenta hotărâre”, prevede proiectul de hotărâre supus dezbaterii aleşilor locali la şedinţa din iunie.

Liberté, egalité, separé

Raportul întocmit de funcţionarii primăriei arată, citând din solicitările repetate ale conducerii liceului Voltaire, că elevii francofoni nu îşi pot desfăşura orele de sport în lipsa unei săli şi a unui teren de sport, „astfel că, în virtutea garantării egalităţii de şanse, atribuirea unei săli de sport în administrarea Liceului «Voltaire», reprezintă pentru această unitate şcolară şi pentru elevii ei o prioritate absolută. (…) De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 71946/19.05.2020, conducerea Liceului «Voltaire» solicită intrări separate pentru cele două unităţi şcolare ce funcţionează în strada Electroputere nr. 21: Liceul «Voltaire» şi Liceul «Ştefan Odobleja»”. Ca argumente în plus, oamenii primăriei mai citează şi din legea educaţiei, invocând misiunea de „formare prin educaţie a infrastructurii mentale a societăţii româneşti în acord cu cerinţele derivate din statutul de ţară membră UE”, în acord cu „principiile care guvernează învăţământul şi învăţarea între care menţionăm principiul echităţii (accesul la învăţare se realizează fără discriminare), calităţii (activitatea din învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale), precum şi cel al eficienţei”. Argumentul suprem îl reprezintă pandemia de Covid,  care a ridicat problema separării intrării şi imobilelor celor două licee la rang de necesitate stringentă. „Menţionăm că, datorită situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi declararea «Pandemiei» de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020, în unităţile şcolare activitatea instructiv-educaţională s-a desfăşurat în funcţie de scenarii fără prezenţă integrală în clase dar, în vederea reluării cursurilor în locaţii, acestea, pe lângă igienizări trebuie să satisfacă nevoile de dotări şi spaţii, astfel că asigurarea separării accesului în curte, atribuirea unor bunuri: teren, sală de sport către Liceul «Voltaire» a devenit o necesitate stringentă şi nu mai poate fi amânată”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.    

Facebook Comments