Pe principiul „fiecare cu criza lui”
Primăria Craiova mai face o tură de creşteri salariale, RAADPFL desfiinţează câteva zeci de posturi

Edilii craioveni îşi fac timp în prag de alegeri să vină în ajutorul cetăţenilor. Este vorba despre cetăţenii angajaţi ai primăriei şi ai câtorva structuri subordonate care au petrecut sărbătorile de iarnă sub tragedia de a nu li se fi mărit suficient salariile la finele anului trecut. Nedreptatea va fi remediată înainte de Paşte, printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a consiliului local, prin care bugetarii municipali mai încasează o mărire salarială de 5 la sută. Nu e vorba de lăcomie, ci de principii, susţin autorii proiectului de hotărâre, care au identificat la o scurtă analiză nu mai puţin de nouă principii care îi obligă, practic, să-şi mărească lefurile.

0

Ca orice pasionaţi de lectură, funcţionarii Primăriei Craiova au opere favorite. Aşa se face că, lecturând teancul de acte normative emise de Guvern anul trecut, au fost puşi în postura de a-şi alege preferata. Alegerea n-a fost prea grea, având în vedere că alternativele erau o ordonanţă de urgenţă care le creştea salariile cu cinci la sută şi o hotărâre de guvern care creştea salariul minim cu 10 la sută. Bugetarii craioveni au acceptat ordonanţa care le creştea lefurile cu 5 la sută de la 1 ianuarie 2024, dar, iată, în martie, i-au cuprins remuşcările faţă de hotărârea de guvern, rămasă, săraca, nerespectată în totalitate. Asta pentru că salariile din primărie sunt stabilite ca multipli ai salariului mimin, în funcţie de coeficientul acordat fiecărei funcţii. Aşa că au purces să rectifice anomalia. „Salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din Primăria municipiului Craiova, precum şi din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova, nu au fost stabilite ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, care majora salariul minim garantat în plată de la 3.000 lei la 3.300 lei, salariile fiind menţinute la nivelul lunii septembrie 2023. Procentul de majorare cu 5% a salariilor de bază este inferior majorării care ar fi trebuit să opereze ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 900/2023, pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova şi supus aprobării consiliului local la şedinţa de la sfârşitul acestei luni.

Primărie mică, principii multe

Proiectul de hotărâre „privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie», utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova”, are în vedere majorarea salarială pentru angajaţii din aparatul de lucru al primarului plus cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Creşa-Craiova şi Sport Club Municipal Craiova. Pe lângă majorarea propusă acum, autorii proiectului mai prevăd, în fiecare caz în parte, că de fiecare dată când creşte salariul minim pe ţară, salariile bugetarilor craioveni se modifică în consecinţă, prin decizia conducătorilor de instituţii, adică primarul sau directorii.

Cititorul neavizat ar putea ajunge la concluzia că angajaţii primăriei sunt mânaţi în luptă de egoiste interese financiare. Pentru a preîntâmpina acest risc, edilii craioveni introduc în raport adevăratele motive. Nu e vorba despre bani, ci despre principii. Multe. Ia luaţi aminte de aici: „Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării consiliului local, se are în vedere respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare: principiul legalităţii, principiul nediscriminării, principiul egalităţii, principiul importanţei sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării, principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilităţii financiare, principiul publicităţii”.

Principiul bugetar „avem cu ce”

Din spirit de economie, probabil, angajaţii primăriei îşi limitează căutarea de principii la codul administrativ, fără a apela la alte domenii, nu mai puţin ofertante, precum mecanica fluidelor sau termodinamica. Alte şi alte principii, deşi neenunţate distinct, scot colţii din textul înaintat consiliului local. Cum ar fi principiul „nu se face gaură în cer”, principiul „unde merge mia merge şi suta”, principiul „cine împarte parte îşi face”, ori principiul „la plăcinte înainte”. Iată cum argumentează angajaţii primăriei noua majorare salarială, dând asigurări că efortul financiar nu va cocoşa bugetul.

„Comparativ cu salariile de bază aflate în plată, media cu care se majorează este de aproximativ 5%, sub rata anuală a inflaţiei, cu menţiunea că salariile de bază aprobate prin anexele la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 643/2022 şi care se află sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, au fost stabilite la nivelul de 3.300 lei, pentru gradaţia 0. În acest context, fondurile bugetare pentru capitolul cheltuieli de personal au fost prevăzute în bugetul general al municipiului Craiova pentru anul 2024. Facem precizarea că această propunere nu este de natură să genereze costuri semnificative pentru bugetul local, având totodată rolul de a asigura menţinerea unui sistem de plată echitabil, în concordanţă cu evoluţia economică şi indicele de creştere a preţurilor bunurilor de consum”, se arată în raportul întomit de funcţionarii primăriei.
Reamintim că, potrivit bugetului pe 2024 aprobat de edili cu numai o lună în urmă, cheltuielile de personal ale municipalităţii craiovene vor fi în acest an de 65,1 milioane de lei noi.

O „soţietate fără prinţipuri”. Sau o regie

Risipa de principii puse în slujba măririi salariilor din primărie face însă şi victime colaterale. Atunci când a fost vorba de unităţile din subordinea primăriei, situaţia e mai tristă ca în aparatul municipal. Pentru RAADPFL, spre exemplu, a mai rămas disponibil un singur principiu, cel al „sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, enunţat anul trecut de guvernul Ciolacu, în celebrele ordonanţe ale austerităţii. Prin urmare, un alt proiect de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu local prevede reorganizarea regiei de fond locativ după mai sus pomenitul principiu. Mai precis, desfiinţarea posturilor vacante, a birourilor şi a funcţiilor de şef de birou şi altele asemenea. RAADPFL Craiova rămâne cu principiul, dar pierde peste 50 de posturi din organigramă.

„Având în vedere prevederile art. XXXVII pct.(8) din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru a consolida sustenabilitatea financiară a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora numărul funcţiilor de conducere din structurile organizatorice ale operatorilor economici este de maximum 8% din numărul total de posturi aprobate, facem precizarea că la nivelul regiei numărul funcţiilor de conducere este de aproximativ 2,59% din numărul total de posturi aprobate. Comparativ cu organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 80/2023, modificată, care prevedea un număr de 846 posturi, din care 24 posturi de conducere şi 822 posturi de execuţie, în urma modificărilor propuse organigrama R.A.A.D.P.F.L. Craiova cuprinde un număr de 792 posturi, din care 20 de posturi de conducere şi 772 posturi de execuţie. Ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, au fost desfiinţate 54 de posturi dintre care 4 posturi de conducere”, se arată în documentaţia înaintată consiliului local.

Facebook Comments