APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului de Apă

0

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 31.05.2023, ora 1300, la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică și interviul vor avea loc în data de 08.06.2023, ora 0900 și se vor desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societății APAVIL SA, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data-limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 24.05.2023, ora 1500, la Registratura societății APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul rsurse umane, salarizare și arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 și vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments