Municipalitatea vrea un plan să nu mai intre la apă în următorii 50 de ani
Craiova îşi face masterplan de canalizare pluvială

După inundaţiile din primăvară, edilii dau drumul unor investiţii care să ţină oraşul în funcţiune în cazul unor precipitaţii abundente. Primăria Craiova a alocat primii bani unei firme care să întocmească rapid caietul de sarcini pentru viitorul masterplan de canalizare al oraşului.

0

Pentru „Întocmire Caiet de sarcini, inclusiv instrucţiuni pentru ofertanţi, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de elaborare «Masterplan canalizare pluvială şi canalizare ape uzate în Municipiul Craiova», municipalitatea a alocat 120.000 de lei, ceva mai mult de 24.000 de euro. La schimb, ar urma să primească documentaţia pentru următoarea licitaţie din suită: cea pentru elaborarea masterplanului propriu-zis. Acesta are ca finalitate realizarea unei strategii locale pentru asigurarea colectării, transportului, tratării şi descărcării apelor din sectorul de ape pluviale şi respectiv din sectorul de ape uzate în vederea atingerii obiectivelor trasate la capitolul 22 din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Masterplanul va avea ca punct de plecare investiţiile deja realizate în domeniu prin intermediul masterplanului judeţean. „Prin investiţii anterioare avute în vedere ne referim la cele derulate pentru infrastructura de apă uzată a oraşului, ce au ca perspectivă de finalizare anul 2024 când gradul de conformare cu directiva 98/83/EC va trebui să atingă 92%. Astfel, investiţiile realizate prin POIM şi masterplanul pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate în judeţul Dolj 2021- 2050 vor trebui completate cu investiţii complementare pentru atingerea unui grad de conformare de sută la sută cu reglementările directivei europene”, se arată în specificaţiile tehnice. Potrivit documentului elaborat de angajaţii primăriei, Craiova dispune deja de o staţie de epurare care respectă reglementările în domeniu, dar în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate urbane şi extinderea sistemelor de colectare a acestor ape sunt necesare investiţii corelate pentru îndeplinirea în totalitate a reglementărilor, obiectivul general al masterplanului urmând a fi îmbunătăţirea infrastructurii de apă pluvială şi de apă uzată la nivelul municipiului Craiova în scopul îndeplinirii obligaţiilor de conformare prevăzute tratatul de aderare.

Precipitaţiile „istorice” devin norma

Edilii cer un masterplan care să aducă sistemul de canalizare pluvială al oraşului la stadiul în care să facă faţă căderilor masive de precipitaţii, devenite  tot mai frecvente. „Se va avea în vedere faptul că aşa numitele căderi istorice de precipitaţii din cauza modificărilor climatice, fenomene de tip lebăda neagră unde vin din ce în ce mai mult căderi de precipitaţii cu frecvenţă relativ constantă la câţiva ani, iar pagubele cauzate de cedarea în special a colectoarelor vor trebui pe viitor evitate. În consecinţă, elaboratorul masterplanului va trebui să realizeze o dimensionare semnificativ mai mare cel puţin pentru tronsoanele colectoare principale în funcţie şi de aria zonelor pe care le preiau apele de suprafaţă”, arată documentul postat de edili în sistemul electronic de achiziţii publice. Viitorul masterplan, mai precizează documentaţia, va trebui să ţină cont la proiectarea sistemului de canalizare pluvială «de noua situaţie meteoclimatică mondială cauzată de încălzirea globală şi care dă naştere unor fenomene meteorologice cu caracter extrem, situaţie căreia România nu i se poate abstrage. Proiectarea masterplanului trebuie gândită într o nouă paradigmă şi anume aceea în care apar cu un grad de repetabilitate tot mai ridicat precipitaţii de tip torenţial extrem, care se apropie din ce în ce mai mult sau chiar se înscrie în categoria de precipitaţii istorice. Aceste aspecte presupun că la dimensiunea sistemului de canalizare pluvială se vor avea în vedere coeficienţi de siguranţă acoperitori în ceea ce priveşte dimensionarea reţelei»”.

Plan de investiţii pentru 50 de ani

Supradimensionarea anumitor tronsoane de canalizare pluvială va fi corelată şi cu estimarea dezvoltării oraşului, deci cu posibilitatea creşterii suprafeţelor modernizate de străzi, alei, trotuare, esplanade şi alte amenajări de pe care va trebui să fie preluată apa meteorică. Perspectivă probabilă, având în vedere avântul dezvoltatorilor imobiliari din Bănie, precum şi faptul că suprafaţa oraşului s-ar putea mări prin preluarea unor suprafeţe aflate la acest moment în litigiu cu comunele limitrofe. Planul municipal se vrea unul cu bătaie lungă, dorindu-se punerea la punct a reţelei de canalizare pentru următorii 50 de ani: „Elaboratorul masterplanului va prezenta un plan eşalonat pe mai mulţi ani cu portofoliul de măsuri / intervenţii, precum şi cu sumele estimate pentru fiecare măsură în parte care să permită beneficiarului să finanţeze investiţiile conform resurselor bugetare anuale de care va dispune. În principiu, se vor prezenta două seturi de măsuri de intervenţie pentru implementarea masterplanului: un set de măsuri se referă la acele intervenţii minim necesare pentru reglementarea situaţiei actuale în condiţiile respectării reglementărilor naţionale şi europene privind gestionarea apelor uzate şi un altfel de măsuri care va cuprinde suplimentar dezvoltările ce vor fi necesare pentru ca, pornind de la varianta anterioară, să se poate realiza varianta pentru perspectiva ce va asigura reţeaua de canalizare pluvială a oraşului pentru următorii 50 de ani”.

Facebook Comments