Administraţia judeţeană investeşte în mărirea spaţiului de lucru de la Centrul Militar Zonal
CJ Dolj urcă milităria sus în pod

Noua arie destinată birourilor CMZ ar urma să fie utilizată printre altele pentru exerciţii de alarmare şi de mobilizare „când sunt programate”. Aproximativ 100.000 de euro din bugetul judeţean merg în lucrările deja acontate de consiliul judeţean.

0

CJ Dolj a demarat licitaţia pentru „AMENAJARE POD CORP A ÎN SPAŢII PENTRU BIROURI – CENTRU MILITAR ZONAL CRAIOVA” – proiectare şi execuţie, la finele lunii iunie a acestui an. Procedura aleasă a fost una simplificată, aşa că lucrurile au mers rapid, la mijlocul lunii septembrie contractul cu firma desemnată câştigătoare era deja semnat. Este vorba despre IZOTECH SRL din Pieleşti, care şi-a adjudecat contractul pus la bătaie de consiliul judeţean cu o ofertă de 475.068 de lei, ceva mai mică decât valoarea estimată de administraţia judeţeană, care se ridica la 515.160 de lei. Potrivit anunţului de atribuire publicat în sistemul electronic de achiziţii publice, aproximativ un sfert din contract va fi executat de subcontractanţi, respectiv „GENERAL TOP ART SRL – Servicii de proiectare (inclusiv verificarea documentaţiei tehnice şi asistenţa tehnică pe toată perioada de execuţie a lucrărilor), procentul serviciilor subcontractate 5,19% şi POWER SAFETY MULTIMEDIA SRL – servicii de proiectare şi execuţie lucrări: Instalaţii electrice şi instalaţii curenţi slabi (VOCE/DATE, alarmare, control acces, detective incendiu, antiefracţie), Ignifugare elemente lemn. Procentul serviciilor este de 1.35 %, pentru serviciile de proiectare şi 19.92% pentru execuţie lucrări”.

CMZ în ascensiune

Potrivit documentaţiei postate în SICAP, spaţiul ce va fi amenajat este podul corpului de clădire A care are o suprafaţă construită de 324 mp, regim de înălţime P+pod şi un număr de 17 încăperi situate la parterul construcţiei. „Înălţimea maximă a podului este de 2,82 m. Se propune amenajarea podului corpului A de clădire, pod care în prezent este nefuncţional, în spaţiu pentru birouri, fără modificarea configuraţiei acestuia. Spaţiul ce se va amenaja va avea destinaţia de încăpere pentru birouri/ posturi de lucru, fără realizarea unor recompartimentări interioare în acest sens. Acesta va funcţiona ca punct de conducere pentru exerciţiile de mobilizare pe garnizoana Craiova în perioada când acestea sunt programate; se vor amenaja 30 de posturi de lucru. Se va analiza posibilitatea amenajării a două grupuri sanitare, suprapuse grupurilor sanitare situate la nivelul inferior. Spaţiul amenajat va fi utilizat pentru activităţi ale CMZ Craiova: exerciţii de alarmare, convocări, examene pentru menţinerea claselor de specialitate etc. (30 de posturi de lucru + examinatori). Realizarea obiectivului de investiţii se va face în conformitate cu concluziile şi recomandările Expertizei Tehnice şi ale Auditului Energetic (dacă este cazul) şi cu respectarea cerinţelor solicitate prin tema de proiectare”.

Pe lângă execuţia propriu-zisă, firmele contractate de CJ trebuie să producă şi un  pluton întreg de documente solicitate de administraţia judeţeană. „Serviciile care vor fi prestate în cadrul contractului vizează succint următoarele: Documentaţie pentru obţinerea Certificatului de urbanism;  Expertiza tehnică, întocmită în scopul analizării posibilităţii de amenajare a podului; Audit energetic (dacă este cazul sau dacă este solicitat prin CU);  Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism; Elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), cu includerea tuturor condiţiilor impuse de avizatori; Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) şi Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE); Proiectul Tehnic de execuţie, a Detaliilor de Execuţie, caiete de sarcini, inclusiv verificarea de către verificatori de proiect atestaţi, pe domenii; Verificarea documentaţiei tehnice de către verificatori de proiect atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor;  Proiectul Tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor –„as built”; Certificat de performanţă energetică; Asistenţă tehnică din partea proiectantului (până la recepţia finală)”, se arată în documentaţia de atribuire.

Facebook Comments