COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZARE PROIECT: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT A PACIENŢILOR INFECTAŢI CU VIRUSUL SARS COV 2 ÎN CADRUL SCJUC”

0

Beneficiar: SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unei capacităţi adecvate de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie şi de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova care furnizează servicii medicale, prin asigurarea unui răspuns în timp util şi eficient al acestora la criza sanitară. Dotarea cu echipamente medicale de ultimă generaţie pentru UPU şi ATI.

Obiectivul specific al proiectului: Îmbunătăţirea nivelului de dotare necesar răspunsului în timp util şi eficient pentru tratarea pacienţilor suspecţi/confirmaţi COVID 19 la nivelul SCJUC.

Rezultatul prevăzut al proiectului este:

  • Răspuns în timp util şi eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19 prin dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecţie şi echipamente medicale specifice a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.
  • Echipamente medicale achiziţionate

Valoarea totală a proiectului: 13.397.076,12 lei, inclusiv TVA, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 13.397.076,12 lei.

Perioada de implementare a Proiectului: 24.05.2021 – 30.06.2022

Codul MySMIS: 140543

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Operaţiunea: Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Date de contact:
Nume si prenume: GEORGESCU EUGEN FLORIN
Funcţie: Manager SCJUC
Telefon: 251534523
Adresa e-mail: scjuc.general.manager@gmail.com

Facebook Comments