APAVIL – acţiuni de verificare şi control

Având în vedere că în ultima perioadă Apavil SA a înregistrat pierderi de apă generate de avarii şi furturi, operatorul regional al serviciilor de apă şi de canalizare continuă campania de eliminare a pierderilor de apă din sistemul public.

0

APAVIL SA prin Serviciul control clienţi a desfăşurat şi în luna mai 2022 acţiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branşamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclarate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din reţea, etc.

În urma acţiunilor de verificare a clienţilor în perioada 01-31.05.2022 efectuate în Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Călimăneşti, au fost depistaţi:

  • 1 branşament clandestin. S-a luat măsura blindării branşamentului şi s-a sistat alimentarea cu apă până la achitarea prejudiciului şi intrarea în legalitate;
  • 42 de clienţi cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în reţeaua publică de canalizare, fără a deţine contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu.

S-a luat măsura recuperării prejudiciului şi intrării în legalitate. Au fost debranşaţi un număr de 13 clienţi pentru neplată. Atragem atenţia consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, aşa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilităţi publice (nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, fapta săvârşită cu intenţie privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situaţiile de consum clandestin, prejudiciul adus societăţii se stabileşte conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.

Acţiunile de verificare ale APAVIL SA vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branşamentelor frauduloase şi clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă şi diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiţii optime, fiind afectaţi astfel toţi consumatorii.

Pentru stoparea acestor acţiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienţii să anunţe reprezentanţii APAVIL SA prin sesizarea oricărei situaţii care pare suspectă, la sediul societăţii din Str. Carol I, nr.3-5, la Dispeceratul Apavil SA – 0250820010/0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro

Facebook Comments