Anunț APAVIL

0

APAVIL SA  scoate la concurs două  posturi în cadrul Sectorului Staţie de Epurare Ape Uzate:

  • 1 post de inginer electric/electrotehnist/electromecanic
  • 1 post de inginer mecanic

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a unui interviu, care vor avea loc la sediul societăţii din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:

  • Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.06.2022, ora 15:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.06.2022, ora 09:00.
  • Interviul va avea loc în data de 16.06.2022, ora 09:00.

          Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.06.2022, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 şi vineri, orele 0700 – 1300.

Facebook Comments