Comunicat APAVIL – situație lucrări

0

Situaţia lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 07 – 13 mai 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 07- 13 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat în timp util avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ştirbei Vodă şi Intrarea Cetăţuia.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Posada, Aleea Cocorilor, Aleea Profesor Sergiu Purece, Aleea Rozelor, Eftimeştilor, Intrarea Cetăţuia, Ştirbei Vodă şi pe Calea lui Traian.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectuate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetăţuia, Copăcelu şi Petrişor;
 • au continuat lucrările de punere în funcţiune a Staţiei de pompare apă de pe strada Livezi;
 • au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
 • au continuat lucrările de execuţie reţea de canalizare şi racorduri pe strada Kalamata;
 • au început lucrările de înlocuire reţea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
 • au început lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
 • s-au efectuat lucrări de remediere cămine de canalizare prăbuşite pe străzile  Posada, Depozitele intersecţie cu Dragoş Serafim, pe Aleea Cocorilor şi pe Calea lui Traian:
 • s-a decolmatat canal pluvial pe bulevardul Dem Rădulescu;
 • s-a continuat cu verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
 • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ostroveni – blocurile A14 şi C1, Splaiul Independenţei – blocurile 1, 11 şi 12, strada V. Olănescu – nr. 5A, strada I.C. Brătianu – blocurile A64 şi A65, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III, A27/II, A27/III şi A30, Aleea Olăneşti – blocul B3, strada Aurelian Sacerdoţeanu – Nr. 25, Aleea Cocorilor – blocurile 25 şi 26, Aleea Trandafirilor – blocul B9, Aleea Stejarului – blocul C13, strada Republicii – blocul R24, strada Ştirbei Vodă – nr. 302, strada Dr. Hacman – blocul 109, strada Henri Coandă – blocul N9, Calea lui Traian – blocul S16, strada Matei Basarab – blocul 101, strada Cerna – blocurile 23, 25 şi 27 şi bulevardul Tineretului – blocurile A59 şi B2.

20 DE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 20 de apometre, dintre care 7 verificate şi înlocuite şi 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost efectuate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 28 de avize de amplasament şi 7 avize tehnice.

Facebook Comments