Încă o tură de licitaţie pentru „Tineretului”

CJ Dolj speră să atribuie, din a doua încercare, contractul de proiectare pentru noua bază sportivă de la Ciupercă, o nouă licitaţie în acest sens fiind lansată în sistemul electronic de achiziţii publice.

0

Procedura de achiziţie pentru „Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii «Centrul Sportiv Stadionul Tineretului»”, demarată în a doua jumătate a lunii trecute de administraţia judeţeană are termenul de deschidere a ofertelor peste două săptămâni, pe 19 mai 2022 mai precis. Termenul de execuţie al contractului a rămas acelaşi, de 155 de zile calendaristice, ceea ce înseamnă că, teoretic, dacă licitaţia decurge fără probleme şi contestaţii, proiectanţii tocmiţi de CJ ar avea timp să finalizeze proiectul tehnic al noii arene în prag de iarnă, permiţând astfel CJ Dolj să liciteze execuţia noului obiectiv sportiv încă din acest an. Administraţia judeţeană a pierdut ceva mai mult de o lună, din 6 martie când a lansat prima licitaţie (anulată „deoarece au fost identificate încălcări ale prevederilor legale în sensul determinării eronate a valorii estimate a contractului, afectând astfel procedura de atribuire” – nr) până pe 16 aprilie, data demarării celei de-a doua. Rămâne de văzut cum se vor derula lucrurile şi cum va evolua licitaţia. Trebuie amintit că procedura de atribuire, ghidată de principiul „cel mai bun raport calitate preţ” are criterii de departajare aparte, cu componenta financiară trecută în plan secund. Astfel, preţul ofertei are o contribuţie de doar 40 de procente la punctajul final, restul fiind reprezentat de criterii ce ţin de experienţa profesională a experţilor de care dispune fiecare ofertant pentru diverse poziţii: Şef proiect – arhitect cu drept de semnătură O.A.R, Inginer proiectant structură de rezistenţă, Inginer proiectant instalaţii termice, ventilaţie şi climatizare, Inginer proiectant instalaţii electrice etc.

2 milioane de euro pentru proiectare

 De schimbat s-a schimbat însă, de-a dreptul spectaculos, valoarea estimată a achiziţiei, care la a doua licitaţie a crescut de mai bine de patru ori. Astfel, dacă în martie contractul de proiectare era estimat la 1,9 milioane de lei fără TVA, în aprilie valoarea serviciilor contractate de CJ a sărit la 8.755.772  de lei fără TVA, deci un total de peste 10,4 milioane de lei sau 2 milioane de euro. În contrapartidă, CJ Dolj cere să i se pună la dispoziţie, pe lângă studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, asistenţa tehnică dinaintea, din timpul şi de după execuţia lucrărilor, un pachet întreg de documente de urbanism, impresionant măcar prin volum. „Se solicită elaborarea următoarelor documentaţii/prestarea următoarelor servicii, pentru realizarea obiectivului de investiţii «Centrul Sportiv Stadionul Tineretului»: – Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topo) – Documentaţii pentru obţinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv studiu de impact asupra mediului (dacă este cazul) – Studiu de fezabilitate – Studiu de circulaţie în incintă – Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficienţă conform Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Documentaţie pentru avizul la securitatea la incendiu, avizul ISC – Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC) – POE – Proiect tehnic de execuţie, inclusiv detalii de execuţie şi antemăsurători, proiectul de urmărire privind comportarea în timp a construcţiei – Verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiect atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor – Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări şi pe toată perioada de execuţie a investiţiei, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor – Certificatul de performanţă energetică: necesar efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor – Proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor «as built» precum şi ridicare topo necesare efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor – Documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor – Alte documentaţii, avize, acorduri (dacă este cazul)”, se arată în documentaţia de atribuire publicată de reprezentanţii CJ Dolj în sistemul electronic de achiziţii publice.

Facebook Comments