Continuă cadastrarea gratuită a terenurilor în oraşul Călimăneşti

Primăria oraşului Călimăneşti va continua cadastrarea gratuită a terenurilor şi în acest an, fiind deja depusă o nouă solicitare de finanţare şi încheiat un nou contract cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, a anunţat Primăria Călimăneşti.

0

„Până acum, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, Primăria oraşului Călimăneşti a finalizat lucrările de înregistrare sistematică în 4 (patru sectoare) cadastrale din zona Jiblea Nouă, punctul Cărpănoasa. Proprietarii de terenuri din sectoarele 52, 53, 58 şi 59 au beneficiat de cadastrare gratuită, înregistrându-se 245 de cărţi funciare pentru tot atâtea imobile. Lucrările au fost realizate cu SC Topo Live Engineering SRL, prin contractul nr. 298/2020.
În prezent, Primăria oraşului Călimăneşti are în derulare cadastrarea gratuită în sectorul 62 din punctual Găitini (Drumul Judeţean 703 L), unde lucrările sunt realizate în proporţie de 90 la sută şi se desfăşoară în baza contractului de finanţare nr. 16.721/2021 încheiat între Primăria oraşului Călimăneşti şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi a contractului de achiziţie publică nr. 21.459/2021 încheiat cu SC Topo Live Engineering SRL. Pentru această etapă s-a estimat înregistrarea gratuită în cadastru şi în cartea funciară a 170 de imobile.
Primăria oraşului Călimăneşti va continua cadastrarea gratuită a terenurilor şi în acest an, fiind deja depusă o nouă solicitare de finanţare şi încheiat un nou contract cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea”, potrivit aceluiaşi anunţ.

Facebook Comments