Reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizare, pentru locuitorii din Tulcea
Deputatul AMR, Ionel Stancu, contribuție importantă la modificarea Legii pensiilor

Deputatul Ionel Stancu - Asociația Macedonenilor din România, în calitate de inițiator, alături de deputații lusein Ibram – Uniunea Democrată Turcă din România și Silviu Vexler – Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, au adus o modificare extrem de importantă pentru tulceni la Legea pensiilor.

0

„Mă bucur nespus pentru încă o reușită a reprezentanților minorităților naționale. Pe 29 aprilie, proiectul inițiat de mine și susținut de colegii mei a fost votat în Camera Deputaților, aducând o modificare extrem de importantă pentru tulceni la Legea pensiilor, mai exact, includerea Municipiului Tulcea în rândul localităților prevăzute în alin. 5 al art. 65 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare. Am reușit astfel reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani fără penalizare pentru locuitorii acestui municipiu. Conform Institutului Naţional de Statistică speranţa de viață în judeţul Tulcea este de doar 73 de ani, a doua cea mai mică din țară după judeţul Satu Mare”, a menționat deputatul Ionel Stancu.

Forma inițiatorilor – expunerea de motive

„Potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilorferoase neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radio- active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile, (…) beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4) „ În enumerarea localitătilor ai căror locuitori beneficiazä de aceastä facilitate a fost omis Municipiul Tulcea, în condiţiile în care în această localitate, începând cu anul 1976, functioneazä societatea comercială FERAL (Combinatul de feroaliaje), multä vreme singurul producätor de feroaliaje din România cel mai mare din Europa de Est. De asemenea, tot în Municipiul Tulcea functioneazä şi ALUM S.A. Tulcea fiind singura companie producătoare de alumină din România, înfiintată în anul 1973. ALUM este cel mai mare producător de alumină calcinată, utilizată pentru obţinerea aluminiului din Europa de Sud-Est.
Ambele combinate au produs produc poluare remanentă din cauza specificului activității, ceea ce duce la scăderea speranţei de viață pentru locuitorii din municipiul Tulcea.

Facebook Comments