Municipalitatea nu mai vrea crescători de păsări şi animale în Craiova
Ordin de la Primărie, fără vreo găinărie!

Coincidenţă galactică: la mai puţin de un an după ce s-au mutat din buricul târgului în Romaneşti, edilii şi-au dat seama că trebuie să interzică creşterea animalelor pe întreg cuprinsul municipiului reşedinţă de judeţ. Scapă doar animalele de companie şi porumbeii.

0

Măsura e impusă prin modificarea „Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii”, care tocmai ce a aterizat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Craiova, unde va rămâne până după Paşti. Ulterior ar urma să vină şi aprobarea noii versiuni a regulamentului prin hotărâre de consiliu local. Ultima variantă, considerată acum prea blândă, a fost votată de aleşii locali în urmă cu fix un an, în martie 2021.

Regulament anti-cocină şi anti-poiată

Regulamentul în vigoare la această oră are deja prevederi destul de severe în privinţa creşterii animalelor în gospodăriile craiovenilor, interzicând practica în zonele A şi B ale municipiului, care includ o mare parte din suprafaţa oraşului. „Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor, pe rampele şi depozitele de gunoi, în clădirile cu mai multe apartamente (cu excepţia animalelor de companie), în adăposturi improvizate în jurul clădirilor de locuit şi în zonele A şi B din municipiul Craiova”, precizează art. 24, care detaliază apoi, stradă cu stradă, perimetrele zonelor mai sus pomenite. În noua variantă, cea supusă consultării publice, edilii nu se mai încurcă în amănunte, extinzând interdicţia la nivelul întregului municipiu. „Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor (cu excepţia animalelor de companie, a păsărilor de expoziţie şi a porumbeilor implicaţi în activităţi columbofile) în municipiul Craiova”, prevede articolul modificat. Se menţine în noua variantă a articolului nr. 24 şi interdicţia eliberării animalelor pe domeniul public: „Este interzisă lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public/privat al Municipiului Craiova. Animalele găsite libere şi nerevendicate vor fi transportate şi adăpostite prin grija RAADPFL Craiova (administrator al domeniului proprietate a municipiului Craiova) şi vor putea fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai după plata amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente”.

Amenda, cât porcul de Crăciun

Că tot vine vorba de amenzi, edilii au identificat nu mai puţin de şase abateri de la regulament şi catalogate drept contravenţii sancţionate cu amendă, în articolul următor, şi el supus modificării: creşterea animalelor şi pasărilor în municipiul Craiova; amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, precum şi în incinta proprietăţilor, fără respectarea legislaţiei în vigoare; depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în apropierea locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova; lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova; amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi sau grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; neexecutarea operaţiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea unor astfel activităţi. De menţionat că, într-o nouă etalare a virtuozităţii logico-administrative a angajaţilor primăriei, cele şase contravenţii sunt marcate alfabetic în proiectul de regulament: a,b,c,d,i,k. Cât despre amenzi, rămân cele prevăzute de vechiul regulament, proiectul supus dezbaterii publice de către primărie, neprevăzând modificări la acest capitol, adică între 1.000 şi 2.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1.500 şi 2.500 de lei pentru persoanele juridice, pentru fiecare dintre contravenţiile prevăzute la art. 25.

Facebook Comments