Propunerea legislativă a deputatului Buican, privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, a fost votată

În data de 14 martie 2022, în urma dezbaterilor din cadrul Camerei Deputaţilor, Propunerea legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi, în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, cu nr. PLX 178/2021, avându-l ca iniţiator unic pe deputatul Partidului Naţional Liberal Cristian Buican, a fost adoptată cu majoritate de voturi.

0

Odată cu adoptarea acestei propuneri legislative, ce a avut ca bază Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi, în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, producătorul român va avea parte de un tratament corect şi echitabil în negocierile privind vânzarea produselor sale. Această lege este prima reglementare de pe piaţa românească a raporturilor dintre furnizorii de bunuri agricole şi alimentare şi cumpărătorii comercianţi ai acestora. Existenţa pe piaţă a unor practici anticoncurenţiale şi inechitabile faţă de producătorii autohtoni, folosirea neloială în anumite ocazii a forţei de negociere mult mai mari a lanţurilor de retail, au generat nu doar nemulţumire în rândul producătorilor şi al consumatorilor direcţi, ci şi distorsiuni în lanţul de producţie, comercializare, consum. În ultimă instanţă, cetăţeanul a fost afectat în diferitele sale calităţi de producător, de lucrător sau de consumator.

Principalele măsuri benefice pentru producătorii autohtoni din această lege sunt:
a) Reglementarea termenelor de plată;
b) Înlăturarea inegalităţilor şi inechităţilor în ceea ce priveşte puterea de negociere a furnizorilor şi cea a cumpărătorilor de produse agricole şi alimentare;
c) Reglementarea sancţiunilor aplicabile autorului încălcării;
De asemenea, pentru evitarea apariţiei unor nereguli, indiferent de momentul intervenirii lor pe lanţul agroalimentar, legea prevede că se mai interzice:
a) cumpărătorului să returneze furnizorului produsele agricole şi alimentare nevândute;
b) cumpărătorului să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole şi alimentare, precum şi pentru expunerea acestora spre vânzare;
c) cumpărătorului să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupa de amenajarea spaţiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziţie personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;
d) obligarea reciprocă a părţilor, directă sau indirectă, să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către un terţ;
e) cumpărătorului să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma şi denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să mărească artificial preţul de facturare al produsului;
f) cumpărătorului să delisteze sau să ameninţe cu delistarea unuia sau a mai multor produse agroalimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului;
g) cumpărătorului să retragă produsele de la raft ca mijloc de presiune în timpul negocierilor;
h) reprezentantului furnizorului sau cumpărătorului să aibă un comportament care se abate de la buna conduită comercială în procesul de negociere contractuală între părţi.
i) cumpărătorului să practice scheme de formare a preţului afişat la raft, diferenţiat pentru produse agroalimentare similare, indiferent de provenienţă şi/sau furnizor.

„Astăzi, membrii Camerei Deputaţilor au acordat un vot pentru producătorul şi consumatorul din România. Prin adoptarea acestei propuneri legislative vor fi apărate drepturile producătorilor, cumpărătorilor comercianţi şi consumatorilor, respectându-se în mod echitabil, interesele fiecăreia dintre părţi. A fost nevoie de mult timp şi de multe dezbateri pe tema acestui subiect, deoarece este prima reglementare cuprinzătoare de pe piaţa românească a raporturilor dintre furnizorii de bunuri agricole şi alimentare şi cumpărătorii comercianţi ai acestora. Este pentru prima data în 30 de ani când Parlamentul României adoptă o lege benefică producătorilor români, din domeniul agricol şi alimentar, care va avea efecte benefice asupra consumatorilor români. Având în vedere că am fost unic iniţiator, doresc să mulţumesc colegilor parlamentari pentru votul favorabil şi să îi asigur pe producătorii agricoli autohtoni că mă voi lupta în continuare pentru a le apăra interesele”, a declarat deputatul Cristian Buican.

Facebook Comments