Ce-şi face CJ Dolj cu mâna lui: sortare şi compostare de deşeuri

Consiliul Judeţean Dolj dă în administrare staţiile de sortare, transfer şi compost din judeţ nou înfiinţatei Direcţii de servicii publice din subordine. Instalaţiile, aflate în curs de autorizare, ar putea fi puse în funcţiune în câteva săptămâni.

1

Serviciul de sortare a deşeurilor municipale la nivelul întregului judeţ va fi dat în administrare Direcţiei Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi şi primei şedinţe de plen din acest an a Legislativului Judeţean. „Se modifică art. 3 din Hot. nr. 99/2020 care va avea următorul conţinut: «Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii temporare a serviciilor care fac obiectul dării în administrare către Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj prin gestiune directă». – Se modifică art. 4 din Hot. nr. 99/2020 care va avea următorul conţinut: «Activităţile specifice serviciului public de salubrizare care se dau în administrarea Direcţiei Judeţene de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj sunt: a) Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, b) Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeuri municipale şi deşeuri similare; c) Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţii de sortare; – Se modifică art. 9 care va avea următorul conţinut: «Pentru activitatea desfăşurată Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi Dolj va percepe tarife ce vor fi aprobate ulterior, conform legislaţiei în vigoare şi respectării politicii tarifare prevăzute în proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj»”, se arată în documentaţia supusă votului aleşilor judeţeni.

Tarif nou pentru sortarea deşeurilor

În aceeaşi şedinţă, consilierii judeţeni vor aproba şi tariful perceput de direcţie pentru sortarea deşeurilor, acesta urmând a fi supus, ulterior, aprobării în AGA Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI EcoDolj, entitatea care gestionează la nivel judeţean implementarea masterplanului de deşeuri. „Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor în Staţia de sortare Craiova-Mofleni în valoare de 29,36 lei/tona fără TVA, aşa cum a fost stabilit prin Anexa nr.1 -Fişa de fundamentare la stabilirea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor în Staţia de Sortare Craiova-Mofleni şi Anexa nr.2- Memoriu tehnico-economic de evaluare a cheltuielilor pentru funcţionarea staţiei de sortare Craiova-Mofleni, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. (…) 2. Se împuterniceşte domnul Dorin – Cosmin Vasile, reprezentant al UAT Judeţul Dolj, ca în numele şi pentru Judeţul Dolj să voteze şi să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor EcoDolj valoarea tarifului de 29,36 lei/tonă fără TVA şi a condiţiilor de administrare a operării temporare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj»”, se arată în proiectul de hotărâre.

Licitaţie rămasă în suspensie

Trebuie spus că autorităţile judeţene acordă temporar gestiunea instalaţiilor realizate prin masterplanul de deşeuri către propria direcţie întrucât licitaţia pentru concesionarea acestora către un operator privat nu s-a finalizat încă, la doi ani de la demarare. În ultima fază a procedurii intraseră două nume cunoscute din domeniu: EcoSud – operatorul depozitului ecologic de la Mofleni şi Iridex – desemnat operator judeţean pentru colectarea şi transportul deşeurilor. Scoasă din cursă la evaluarea tehnică, EcoSud a contestat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cât şi în instanţă, la Curtea de Apel Craiova, procedura de atribuire derulată de ADI EcoDolj. A pierdut în ambele demersuri, aşa că singura firmă rămasă în cursă pentru contractul de concesiune scos la mezat de ADI este Iridex. Licitaţia tot nu s-a finalizat însă, autorităţile judeţene hotărând să adopte o măsură temporară până la lămurirea situaţiei. Mai ales că problema sortării deşeurilor s-a dovedit problematică spre sfârşitul anului trecut, când autorităţile de mediu au aplicat şi sancţiuni. Potrivit reprezentanţilor CJ Dolj, instalaţiile care fac obiectul proiectelor de pe ordinea de zi a şedinţei de plen sunt în curs de autorizare, acestea putând fi puse în funcţiune în perioada următoare. „Se acordă gestiunea directă pentru direcţie cu caracter temporar, până la finalizarea licitaţiei. Nu puteam şti la această oră despre ce perioadă e vorba. Comisia de licitaţie trebuie să reanalizeze oferta rămasă.  Dacă o va considera valabilă, se va putea trece la încheierea contractului cu operatorul privat, dacă nu, se va relua licitaţia. Între timp, direcţia se va ocupa de acest proces. Din informaţiile mele, instalaţiile despre care vorbim sunt în curs de autorizare. S-au obţinut autorizaţiile de la Apele Române şi de la DSP, a mai rămas cea de Mediu, care ar urma să fie obţinută săptămânile următoare. S-au făcut angajări, tot cu caracter temporar, aşa că după obţinerea autorizaţiilor instalaţiile vor putea fi puse în funcţiune imediat”, a declarat preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi a fost înfiinţată de Consiliul Judeţean în ultima şedinţă a anului trecut, prin comasarea fostei direcţii de pază cu serviciul judeţean de salubrizare. În şedinţa din ianuarie 2022 intră la aprobare şi grila de salarizare a direcţiei, care cuprinde potrivit proiectului de hotărâre salarii de bază între 2.800 de lei (referent) şi 15.387 de lei (director general). 

Facebook Comments

1 COMENTARIU

Comments are closed.