Primăria Râmnicu Vâlcea: „În atenţia persoanelor fizice care doresc să obţină atestat de administrator de condominii”

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea cu sediul în str. G-ral Praporgescu nr. 14, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în temeiul Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, ale Hotărârii Consiliului Local nr.295/27.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, anunţă programarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2”, potrivit unui anunţ al municipalităţii.

0

Examenele de atestare au fost programate astfel:

„- în data de 18.11.2021, ora 10,00 pentru un număr de maxim 10 candidaţi;
– în data de 19.11.2021, ora 10,00 pentru un număr de maxim 10 candidaţi;
– în data de 22.11.2021, ora 10,00 pentru un număr de maxim 10 candidaţi.

Programarea candidaţilor se va efectua în funcţie de data depunerii dosarelor. Pentru obţinerea atestatului „administrator de condominii” se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

– au cetăţenie română;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– au pregătirea profesională corespunzătoare desfăşurării unei astfel de activităţi (absolvent al unui curs de calificare pentru ocupaţia de administrator de condominii);
– nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură economico-financiară, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

Depunerea / actualizarea dosarelor se va efectua în perioada 20.10.2021 – 10.11.2021 la Centrul de Informare al Cetăţenilor din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea sau la Compartimentul Secretariat, Gestionare Documente din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 0250.730.079.

Dosarul candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere tip;
– copii act de identitate;
– copie certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii;
– certificat de cazier judiciar;
– cazier fiscal.

Examenul constă în: proba scrisă – în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

BIBLIOGRAFIA PRIVIND LEGISLAŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI NECESARA ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE ATESTARE A ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII

„- Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

– Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului.

– Ordinul M.F. nr. 3103/2017 – privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilităţii în partidă simplă de către persoane juridice fără scop patrimonial.”, precizează anunţul primăriei.

Facebook Comments