APAVIL SA scoate la concurs două posturi

0

Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest:

  • 1 post instalator, zona Tomşani
  • 1 post sudor, zona Horezu

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 şi se va susţine în data de 16.11.2021, ora 09:00.
Proba practică se va desfăşura în cadrul Sectorului reţele apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 şi se va susţine în data de 22.11.2021, ora 09:00.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2021, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 şi vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments