APAVIL SA scoate la concurs un post de instalator în cadrul Sectorului reţele canal, Rm. Vâlcea

0

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare şi a probei interviu. Proba scrisă se va susţine în data de 15.11.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL SA Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică şi interviul se vor susţine în data de 19.11.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului reţele canal situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data-limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13:00, la Registratura societăţii APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul resurse umane, salarizare şi arhivă, telefon 0250/739.580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530  şi  vineri orele 0700 – 1300.

Facebook Comments