Municipalitatea craioveană angajează patronatul să-i găsească noul consiliu de administrație al RAADPFL
Concurs de condus regia

Ultima regie din portofoliul Primăriei Craiova va avea parte de un nou consiliu de administrație la capătul unui proces de selecție care tocmai ce a fost demarat de edilii craioveni, în tandem cu un ONG patronal, special tocmit în acest sens.

0

Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia a ajuns în situația de a desemna membrii Consiliului de Administrație a regiei municipale, după ce și-a adjudecat contractul pus la bătaie de edili, estimat la ceva mai mult de 3.000 de euro, 14.934 lei mai precis. Procesul de selecție urmează să fie realizat lunile următoare, potrivit anunțului postat pe site-ul Primăriei Craiova, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. „Consiliul Local al Municipiului Craiova, asistat de FEDERAȚIA PATRONATELOR DIN REGIUNEA OLTENIA (FPRO) – persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi completată cu Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016. Procedura se va desfăşura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivităţii, egalităţii de şanse, nediscriminării şi profesionalismului”, se arată în anunțul municipal.

Patronatul stabilește componența și indemnizațiile în CA-ul RAADPFL

Un pluton de șapte specialiști, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al societăților comerciale din domeniul său de activitate, ar urma să formeze noul Consiliu de Administrație al RAADPFL, din care unul reprezentând Ministerul Finanțelor Publice și altul autoritatea tutelară, respectiv municipalitatea craioveană. Restul, „persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice”, după cum se arată în anunțul municipal. Candidații care își depun dosarul pentru un loc în CA-ul RAADPFL trebuie să fie absolvenţi(te) ai unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență, să aibă minimum 3 ani experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat, să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală, să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau în cel fiscal, iar întreprinderile unde și-au exercitat activitatea ca administrator/director să nu fie în procedură de faliment.

Examenul pentru conducerea RAADPFL este organizat în trei trepte: listă lungă, listă scurtă și interviu, rezultatele finale urmând să primească apoi și girul consiliului local, ceea ce a constituit întotdeauna un prilej de aprigi controverse între aleșii locali. Pe lângă apartenența politică dovedită sau doar bănuită a membrilor în organismul de conducere al regiei, un subiect mereu la modă este și problema efortului bugetar care îi privește. Nu de alta, dar FPRO a fost angajată de primărie pentru „servicii de recrutare prestate de un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane care va efectua selecţia candidaţilor  pentru posturile de membri ai Consiliului de Administraţie al RAADPFL Craiova şi stabilirea remuneraţiei acestora”, deci și pentru a stabili indemnizațiile pentru participarea la ședințele de consiliu de administrație și tradiționalele bonusuri „de performanță” anuale.

Facebook Comments