Municipalitatea a lansat pe piaţă un mega contract-cadru pentru următorii patru ani
Primăria Craiova îşi închiriază „fabrică” de proiectare pe bani grei

Peste 135 de milioane de lei, adică 27,5 milioane de euro sau 32,9 milioane de dolari, pun la bătaie edilii pentru asigurarea serviciilor de proiectare necesare Primăriei Craiova în următoarele 48 de luni.

0

Până să bată recordul în materie de preţ, licitaţia recent lansată de municipalitatea craioveană bate recordul în materie de titlu – cel mai lung din istoria consemnată a administraţiei din Bănie. Este vorba de o procedură de achiziţie publică demarată la începutul lunii iulie pentru „Servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic şi certificatul de performanţă energetică iniţial, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism şi documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, asistenţă tehnică, certificat energetic de performanţă la încheierea lucrărilor şi punctul de vedere al proiectantului, pentru construcţii existente, extinderi şi construcţii noi”: Lot 1: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru construcţii civile; Lot 2: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru unităţi spitaliceşti; Lot 3: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru amenajări peisagistice/spaţii verzi”.

De toate pentru toţi în meniul de proiectare

Practic, edilii urmăresc să-şi asigure procurarea oricărei hârtii necesare în domeniul proiectării pe următorii patru ani. „Prin această achiziţie, autoritatea contractantă – Municipiul Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru, în vederea achiziţionării de servicii de proiectare (…) care vor contribui la îmbunătăţirea nivelului de trai şi al confortului locuitorilor municipiului Craiova. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi a clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Craiova. Lucrările de construcţie pentru care se intenţionează achiziţionarea serviciilor de proiectare se clasifică în: – Construcţii existente; – Extinderi construcţii existente; – Construcţii noi, conform cerinţelor caietului de sarcini nr. 92420/26.05.2021”, se arată în documentaţia publicată în SEAP. În caietul de sarcini, edilii precizează că în aparatul primăriei nu există proiectanţi şi că numărul mare al investiţiilor care necesită asemenea servicii în viitorul apropiat fac necesară încheierea unui asemenea acord-cadru. În privinţa obiectivelor de investiţii vizate de serviciile de proiectare, acestea merg de la platforme de gunoi la parcări supraterane, după cum arată enumerarea din documentaţia de atribuire întocmită de edili: grădiniţă, liceu, şcoală gimnazială, creşă, sală de sport, bazin de înot, velodrom de competiţii, hipodrom, teren de sport neacoperit deschis publicului sau pentru profesionişti, cămin de bătrâni, clădire locuinţe sociale, clădire administrativă, clădire multifuncţională, clădire tip teatru, piaţă agro-alimentară, construcţie subterană, parcare subterană şi supraterană, punct intermodal de transport, platforme gunoi, parc industrial, hale industriale, unităţi spitaliceşti, perete verde, loc de joacă, parc, parc tematic, miniparc, skate parc, spaţii verzi, iluminat arhitectural clădiri publice, poduri şi pasaje, curţi unităţi şcolare, teren viran.

Facebook Comments