Incluziune prin asfaltare şi canalizare
Proiect de un milion de euro al Primăriei Craiova, în zona Fântâna Popova

Exerciţiul financiar precedent al UE îşi trage una din ultimele suflări la periferia Craiovei, cu o investiţie destinată regenerării zonei. Proiectul, pentru care edilii au semnat contractual de finanţare în urmă cu doi ani, este scos la licitaţie, suma pusă în joc fiind de peste 5 milioane de lei.

0

Licitaţia privind „Execuţia lucrărilor pentru componenta «Reabilitarea şi Modernizarea Străzilor Popova, Mirăslau, Prutului şi Nedeea» în cadrul proiectului «Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova – faza II– zona Fântâna Popova»” a fost recent postată în sistemul electronic de achiziţii publice, reprezentând una din primele proceduri de achiziţii mai consistente lansate în acest an de administraţia locală craioveană. Valoarea estimată a contractului de execuţie pus la bătaie de Primăria Craiova depăşeşte echivalentul unui milion de euro, mai precis 5.231.554 de lei fără TVA. Sumele repartizate pe fiecare stradă se plasează între 0,7 şi 1,8 milioane de lei: reabilitare şi modernizare strada Popova: 1.864.521,46 lei fără TVA; reabilitare şi modernizare strada Mirăslău: 1.032.910,52 lei fără TVA; reabilitare şi modernizare strada Prutului: 1.581.953,02 lei fără TVA; reabilitare şi modernizare strada Nedeea: 752.169,16 fără TVA. Pe lângă reabilitarea asfaltului străzilor vizate de proiect, sunt cerute şi lucrări pentru înlocuirea reţelei de apă potabilă, precum şi montarea unui sistem de canalizare pluvial pe cele patru artere. Procedura de achiziţie pentru care au optat edilii este una simplificată, criteriul unic de atribuire este preţul cel mai scăzut, iar data de deschidere a ofertelor este stabilită pentru prima săptămână a lunii iunie.

Acces la servicii de bază, în zona Fântâna Popova

Pentru că proiectul este cofinanţat din fonduri europene, edilii au grupat lucrările edilitare pe care le plănuiesc pe cele patru străzi sub stindardul regenerării urbane, unul din domeniile în care responsabilii de la Bruxelles erau dispuşi să investească banii comunitari. Astfel, potrivit documentaţiei de atribuire publicate de autoritatea contractantă, prin implementarea activităţilor propuse proiectul vizează, printr-o abordare complexă, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale şi economice concentrate într-o zonă marginalizată şi defavorizată a municipiului Craiova, în scopul de a promova incluziunea socială a populaţiei marginalizate din zona respectivă. „Astfel activităţile proiectului vor fi promovate printr-o abordare integrată, promovând asigurarea condiţiilor de bază infrastructurale şi pentru locuire (utilităţi, accesibilitate, spaţii publice), dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare precum şi combaterea segregării şi consolidarea coeziunii sociale a populaţiei afectate. Obiectivul general urmăreşte rezolvarea problemelor de infrastructură concentrate în zona Fântâna Popova, zonă defavorizată şi marginalizată în municipiul Craiova. Totodată, prin natura activităţilor pe care şi le propune, proiectul contribuie la îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţii marginalizate. Modernizarea infrastructurii publice din zona defavorizată prin reabilitarea a patru străzi din cadrul comunităţii, înlocuire branşamente şi reţelei de apă potabilă şi introducere canalizare pluvială pe cele patru străzi, va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei din zonă şi la asigurarea accesului la servicii considerate de bază”, se arată în caietul de sarcini.

Facebook Comments