Primăria Craiova intră pe „drumul oaselor” și amenință să pună capăt comerțului de sicrie și expoziției permanente de furgonete funerare de pe principala arteră de circulație a orașului
Operațiunea „Opriți dricul!”, pe Calea București

Firmele de servicii funerare nu vor mai primi autorizație dacă își fac sediul pe bulevard, cele deja existente sunt băgate sub camuflaj cu amenințarea amenzilor și a retragerii autorizației de funcționare. Nu este singurul tip de activitate amenințată.

0

Totul printr-un regulament de urbanism pe care municipalitatea se pregătește să-l adopte, cel mai probabil la finalul lunii următoare. Documentul, intitulat REGULAMENT LOCAL –„stabilirea categoriilor de intervenţii în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acţiune prioritară Calea Bucureşti din Municipiul Craiova”, a fost postat pe site-ul Primăriei Craiova de câteva zile, fiind lăsat în dezbatere publică, iar potrivit anunțului municipalității, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 19.03.2021, la Centrul de Informaţii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Proiect de regulament: fără funerare, auto și second-hand pe Calea București

Anunțat inițial ca un proiect de reabilitare termică a blocurilor, planul municipal umblă și la specificul activităților comerciale derulate la parterul imobilelor de pe Calea București. Trei domenii distincte sunt vizate, acestea urmând a primi interdicție la autorizare pe viitor. „În condițiile prezentului Regulament, în vederea asigurării unui caracter de reprezentativitate în zona riverană Căii București, se interzice schimbarea de destinație a locuințelor aflate la parterul imobilelor de locuințe colective în: spații comerciale de tip «second hand», indiferent de natura obiectelor comercializate (îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, electrocasnice, echipamente IT etc.); spații comerciale pentru comercializare piese, componente, accesorii sau consumabile auto; servicii funerare; ateliere de reparații de orice fel; inclusiv autorizarea mijloacelor de publicitate care ilustrează aceste funcțiuni”, se arată în proiectul de regulament.

Arhitecții, chemați la oaste

Documentul pus în dezbatere publică de edili are articole special destinate restricțiilor de realizare a fațadelor, a căilor de acces și a vitrinelor, a tâmplăriei și a tipului de geam folosite la spațiile comerciale de la parter, plus reglementări legate de culoarea aplicată pe imobile și readucerea acestora la starea inițială, pe cheltuiala proprietarilor, în cazul în care de-a lungul timpului s-au realizat placaje, tencuieli sau zugrăveli neconforme. De un capitol distinct se bucură și amplasarea de bannere și mash-uri pe Calea București, care urmează să intre sub un  nou regim, cu avizare prealabilă pentru fiecare în parte și pe o durată de maximum 60 de zile. Firmele care activează deja la adrese de pe Calea București în domenii din cele declarate acum „interzise” își pot continua activitatea numai dacă se supun tuturor celorlalte măsuri impuse de municipalitate cu privire la fațade: cele referitoare la forma și dimensiunile vitrinelor și căilor de acces, culoarea tâmplăriei și a zidăriei, numărul și înălțimea de amplasare a reclamelor și altele din aceeași suită. Proiectul de regulament mai prevede că municipalitatea va semna un protocol cu Ordinul Arhitecților din România – filiala Oltenia, organism care va asigura și un lot de arhitecți care să populeze comisiile ce urmează a fi înființate de primărie pentru analizarea bloc cu bloc de pe Calea București. Comisiile cu pricina vor emite documente cu instrucțiuni pentru fiecare asociație de proprietari sau societate comercială în parte, acestea conținând măsurile pe care trebuie să le aplice pentru a intra în legalitate, cu termen de conformare de 120 de zile.

Morții cu morții, viii cu parcările

De menționat că proprietarii de firme sunt descurajați să obstrucționeze vederea în interior prin jaluzele, rafturi, folii de autocolant sau chiar gratii. Excepție fac de la regulă spațiile destinate jocurilor de noroc, pentru care obstrucționarea vederii la interior este chiar obligatorie. De același tratament beneficiază și operatorii de pompe funebre, care trebuie să devină cvasi-invizibili pentru locatarii din zonă și pentru trecătorii de pe bulevard. „Vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură vor fi în mod obligatoriu tratate cu geamuri sablate mate, neinscripționate, dublate cu ecrane translucide, astfel încât vederea în interior dinspre spațiile publice să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente sau obiecte legate de specificul acestei activități este interzisă. Manevrarea oricăror obiecte legate de specificul activităților de pompe funebre se va face în așa fel încât să nu poată fi observată din spațiul public și/sau de către ceilalți locatari ai blocurilor”, se arată în proiectul de regulament.

În plus, o interdicție și mai drastică are în vedere dricurile din dotare, care trebuie să dispară de pe Calea București și zonele adiacente: „Se interzice gararea sau staționarea mijloacelor de transport pentru deservirea activităților de pompe funebre în parcările publice organizate de-a lungul celor două sensuri de mers ale Căii București precum și în parcările publice de reședință ale blocurilor”.

Facebook Comments