CE Oltenia vizează o reducere cu aproape 40% a emisiilor de CO2

Complexul Energetic Oltenia a efectuat, pe parcursul anului 2020, mai multe investiţii pentru conformarea grupurilor energetice şi a carierelor miniere din punct de vedere al cerinţelor de mediu. Totodată, compania şi-a propus noi investiţii în această direcţie care vor duce la scăderea emisiilor de CO2 cu aproape 40%.

0

În 2020 au fost puse în funcţiune instalaţii de reducere a emisiilor de NOx la patru grupuri energetice (nr. 3 şi 4 de la SE Rovinari şi nr. 3 şi 4 de la SE Turceni) şi demarate la încă două grupuri (nr. 7 de la SE Işalniţa şi nr. 1 de la SE Craiova II). În timpul efectuării testelor de performanţă, instalaţiile montate au demonstrat că pot realiza valori medii zilnice ale emisiilor de NOx sub 175 mg/Nmc, valoare maximă admisă începând cu luna august 2021, conform Deciziei 1442/2017 UE.
De asemenea, în 2020 au fost elaborate studiile de fezabilitate aferente investiţiilor prevăzute în Planul de restructurare şi decarbonare a CE Oltenia, capacităţi care vor duce la scăderea emisiilor de CO2 cu aproximativ 38%. „CE Oltenia nu va renunţa la energia sigură pe bază de cărbune, dar, pentru menţinerea în piaţă cu respectarea condiţiilor de mediu impuse, este imperios necesară înlocuirea resurselor folosite în prezent cu unele mult mai puţin poluante“, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

542 de hectare redate circuitului silvic şi agricol

În activitatea minieră, cele mai importante investiţii derulate în 2020 au fost cele pentru finalizarea obiectivului „Depozit Nou Cărbune Cariera Roşia“ (montare instalaţie cântărire cărbune, instalaţie dispecerizare utilaje şi staţii de transformare 20/6 kV), dar şi pentru montarea unei instalaţii de desprăfuire similare la depozitul de cărbune al Carierei Roşiuţa/Motru (instalaţie cu pulverizare fină, sub presiune, a apei, pe conturul depozitului, în scopul reţinerii pulberilor sedimentabile şi în suspensie din aria de influenţă a depozitului şi pentru a nu crea disconfort în localităţile învecinate).
Pe lângă investiţiile tehnologice realizate sau în curs de realizare ce au ca rezultat încadrarea în limitele impuse de legislaţia europeană pentru emisiile de poluanţi în aer, apă, sol, CE Oltenia alocă sume importante pentru redarea în circuitul silvic şi agricol a suprafeţelor de teren afectate de exploatările miniere. Astfel, în 2020 s-au executat lucrări de redare în circuitul economic pe o suprafaţă totală de 542 de hectare.

Facebook Comments