Autorităţile judeţene dau drumul la licitaţia pentru învăţământul online, mânate din urmă de scenariul roşu în care a intrat învăţământul craiovean
CJ Dolj, achiziţie de tablete pentru şcolile din subordine

Peste 300.000 de lei alocă administraţia judeţeană achiziţiei de tablete destinate elevilor de la cele trei unităţi şcolare din subordine. Câteva sute de echipamente electronice cu acces la internet pentru asistarea elevilor la cursurile online vor fi cumpărate din bugetul judeţean.

0

Procedura de achiziţie publică a fost demarată de Consiliul Judeţean, ce-i drept, săptămâna trecută, anunţul de participare fiind postat însă în sistemul electronic de achiziţii publice în data de 19 octombrie. Aceeaşi zi în care comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă stabilea intrarea şcolilor din municipiul Craiova şi comuna Cârcea în scenariul roşu, cel în care elevii părăsesc şcolile şi se rezumă la cursuri online. Tabletele achiziţionate de administraţia judeţeană nu vor ajunge la elevi până la expirarea perioadei de închidere a şcolilor de două săptămâni impusă de CJSU, data limită de depunere a ofertei coincizând cu finalul perioadei de carantină şcolară, însă vor rămâne la dispoziţia unităţilor de învăţământ în caz că perioadele de învăţământ la distanţă obligatoriu se înmulţesc. Valoarea estimată a achiziţiei este ceva mai mare de 308.000 lei, criteriul unic de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.

Achiziţie de spaima Covid-19

Caietul de sarcini publicat de administraţia judeţeană motivează achiziţia prin nevoia de protejare a elevilor de la unităţile şcolare din subordine de contactul fizic, în contextul pandemiei de Covid – 19, sumele înaintate din bugetul judeţean pentru dotarea corespunzătoare a şcolilor pentru învăţământul online putând fi ulterior decontate de mai-marii CJ Dolj din fondurile puse la dispoziţie de UE ca formă de sprijin pentru statele aflate în dificultate. „Desfăşurarea de activităţi didactice în anul şcolar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a crea condiţiile necesare desfăşurării activităţilor didactice. Una dintre aceste măsuri se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul on-line. În acest sens, se are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ”, se arată în documentaţia de atribuire publicată de CJ Dolj.

380 de tablete pentru trei şcoli din subordinea CJ

Achiziţia demarată de CJ Dolj este împărţită în trei loturi, fiecare din ele destinate unei unităţi şcolare care funcţionează în subordinea administraţiei judeţene. Potrivit documentaţiei întocmite de funcţionarii CJ Dolj, contractul are ca scop achiziţia de ”Tablete pentru uz şcolar cu acces la internet” – 380 bucăţi. „Achiziţia de tablete pentru uz şcolar cu acces la internet se realizează de către Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de autoritate contractantă, beneficiare fiind cele trei şcoli speciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, respectiv: – Şcoala Gimnazială Speciala ”Sf. Mina” Craiova – 120 tablete, – Liceul Tehnologic Special Beethoven – 145 tablete, – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova – 115 tablete Prin asigurarea resurselor de tip conectare la internet şi dotare cu terminale de lucru de tip tablete pentru activităţile de învăţare on-line pe platformele educaţionale, Consiliul Judeţean Dolj îşi propune asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la o educaţie de calitate a elevilor de la cele trei şcoli speciale din subordinea sa, precum şi diminuarea riscului de abandon şcolar şi excluziune socială a celor care provin din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic”, se arată în anunţul de participare postat în sistemul electronic de achiziţii publice. 

Facebook Comments