Sunt Daniel Cioranu, fiu al satului Vaideeni, viitorul vostru primar!

0

Îmi propun următoarele obiective:

 • Infrastructurǎ:
 • Asfaltarea tuturor drumurilor comunei şi întreținerea lor: Bălăceanca 1, Râpă Recea, Bisericii, Apa Mariței 1 și 2, Bălăceanca 2 la Marcu, Secătura, Romceștilor, Micele, Guriloaie, Dealul Mariței, La Jianu, Dealul Roșcăi, DC 137 Vaideeni-Coasta Cerbului, Valea lui Miercure, Tuturube, inel sat Cornet- 30 km;
  • Modernizarea și întreținerea drumurilor agricole din toate satele comunei, pentru ușurarea transportului de la locul de producție spre casă;
  • Amenajarea și modernizarea drumurilor spre pășunile alpine;
  • Pod rutier peste râul Luncavăț pentru a ușura accesul pe platoul Brǎdățele;
  • Parc fotovoltaic în Brădățele pentru generare energie electrică necesară instituțiilor publice și iluminatului public;
  • Extindere iluminat public (zonele unde nu sunt case);
  • Împreună cu Consiliul Județean, reintroducerea transportului public de persoane;
  • Curǎțirea strǎzilor de pe raza comunei prin cosirea ierbii şi decolmatarea şanțurilor;
  • Regularizarea și igienizarea pâraielor și torenților pentru reducerea dezastrelor pluviale;
  • Achiziționarea clǎdirii Poştei şi reabilitarea ei pentru realizarea unui spațiu util cetǎțenilor;
  • Preluarea folosinței caselor tradiționale nelocuite pentru renovarea și transformarea lor în pensiuni agroturistice cu ajutorul banilor europeni – în fiecare sat;
  • Atragerea investitorilor şi a fermierilor comunitǎții pentru înființarea unei fabrici de colectare și prelucrare a  laptelui – se generează locuri de muncă și creșterea veniturilor fermierilor;
  • Refacere/ construire cişmele: – Vaideeni, Izvoru Rece, Marița, Cerna;
  • Afișarea denumirii fiecǎrei strǎzi în conformitate cu nomenclatorul stradal;
  • Finalizarea tuturor proiectelor existente şi remedierea defectelor constatate în şantiere;
  • Reabilitarea bazei  sportive din punctul “Seci” şi înființarea unui spațiu de recreere la Izvoru Rece, în punctul “Râpa”;
  • Construirea a cinci terenuri de sport sintetice în Atârnați, Vaideeni, Izvoru Rece, Cerna și  Marița;
  • Amenajarea Centrului Civic din Vaideeni;
  • Înființarea unui centru de radiologie și ecografie umanǎ ;
  • Înființarea unui centru stomatologic în clǎdirile din centrul comunei;
  • Construirea unei toalete publice moderne în spatele clădirii Poștei;
  • Realizarea unei parcări pentru autoturisme în Centrul civic;
  • Extinderea canalizării din Vaideeni și înființare în Izvoru Rece, Cornet, Marița și Cerna  prin fonduri europene.
 • Educație, sǎnǎtate, culturǎ, religie şi sport
 • Conservarea tradițiilor: realizarea unui manual cu modelul de țesǎturi reprezentative pentru comunǎ, din fiecare sat/ trecerea modelului de țesǎturi pe şablon;
  • Implicarea unor asociații și fundații (ONG) prin sprijinirea lor în  derularea de  activități culturale și tradiționale;
  • Realizarea unui monument al oierilor și al transhumanței;
  • Înființarea unui muzeu al fluierului;
  • Semnalizarea bisericilor din satele comunei;
  • Înființarea Sfatului Bătrânilor și consultarea acestuia în toate problemele culturale și cetățenești;
  • Reabilitarea și modernizarea Cǎminului Cultural “Vartolomei Todeci”;
  • Modernizarea Școlii Gimnaziale “Luca Solomon”: dotarea laboratoarelor cu instrumente de lucru moderne, realizarea  unui WC în incinta școlii gimnaziale, realizarea proiectului Școala SMART (senzori aprindere, senzori baie), table interactive şi videoproiector în fiecare salǎ de clasǎ), internet de viteză, dotare cu tablete pentru fiecare elev și laptopuri pentru profesori;
  • Întreținerea tuturor clǎdirilor de şcoalǎ şi amenajarea a câte o salǎ- muzeu în satele: Vaideeni, Izvoru Rece, Marița şi Cerna, pentru conservarea valorilor şi tradițiilor locale.
 • Dezvoltare administrativǎ şi turism
 • Dezvoltarea parteneriatului public-privat;
  • O zi pe lună la dispoziția cetățeanului din fiecare sat al comunei;
  • Înființarea unei firme de construcții aflatǎ în subordinea Consiliului Local care sǎ execute lucrǎri mici/medii din comună -va genera cel puțin 20 de locuri de muncǎ;
  • Parc de aventurǎ în aer liber/ de distracție- cu specific montan pe o suprafațǎ de 10.000 m²- tiroliene, trasee suspendate platou Cerna: se genereazăminim 20 de locuri de muncǎ;
  • Extinderea colaborǎrii cu firma de salubrizare, pentru a colecta selectiv gunoiaele şi protejarea naturii;
  • Înființarea unui centru de prelucrare a rǎchitei și alunului în cǎtunul Atârnați: coşuri, scaune, mese, cutii de depozitat;
  • Reînființarea și menținerea manufacturilor vechi: pivă, căierit, tors și dărăcit lână;
  • Formarea unei echipe profesioniste la primărie pentru proiecte și atragere de fonduri europene;
  • Digitalizarea comunei: în fiecare sat se va instala un aparat de încasat taxe şi impozite, pe baza unui card al cetǎțeanului ;
  • Reabilitarea traseelor turisticeprin amenajarea de cișmele, fântâni, locuri de campare, locuri de belvedere;
  • Înființarea și dotarea unui loc de campare rulote și autorulote, cu utilitățile necesare: curent electric, apă curentă, etc spre Frăsinet;
  • Înființarea unei piețe agroalimentare moderne;
  • Coasta Lacurilor – amenajare ca locație pentru viitoare activitǎți turistice montane cu specific ciobănesc .

 • Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments