Program electoral 2020– 2024- Nicolae Andrei – Tomșani

0

Infrastructură și  utilități

Fiecare cetățean are dreptul la un tratament egal!

-Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local din comuna Tomșani;

-Refacerea drumurilor de tarla în vederea facilitării accesului catre proprietățile agricole și forestiere;

-Refacerea drumurilor de legatură cu comunele învecinate ( Pietrari, Păușești, Oteșani, Măldărești);

-Extinderea rețelelor de apa și canalizare acolo unde actualele rețele permit acest lucru si identificarea soluțiilor alternative de asigurare a apei in sistem de rețea(de ex. puțuri forate cu mini statii de tratare a apei);

-Asocierea cu localități învecinate precum și identificarea soluțiilor de finanțare în vederea introducerii rețelei de distribuție a gazelor;

-Moderinizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public;

Educație

-Modernizarea si dotarea școlilor din comuna Tomșani;

             – Implementarea programului Școală după școală(after school)iar, în funcție de oportunitățile de finanțare, construirea unei grădinițe cu program prelungitPărinții îsi doresc să muncească! Copiii pot rămâne să studieze în localitatea de domiciliu!

            – Fiecare copil are dreptul la condiții egale și moderne de studiu- tablete pentru toți copiii!

            -Parcuri de joacă omologate pentru copii;

 -Premierea TUTUROR elevilor cu rezultate deosebite la învățătură;

            -Sprijinirea și încurajarea activităților extrașcolare ( concursuri, excursii, activități recreativ-educative);

           – Săli și terenuri de sport moderne;

Gospodărire comunală

          -Îngrijirea vegetației de pe marginea drumurilor și a spațiilor verzi;

         –Acordarea unei atenții deosebite situației curățeniei! Igienizări periodice ale cursurilor de apă, campanii de informare si conștientizare a reciclării și colectării selective, colectarea gunoiului menajer MINIM săptămânal!

-Identificarea și  regularizarea cursurilor de apă (vâlcele)precum și construirea de diguri în vederea prevenirii alunecărilor de teren și inundațiilor;

          -Igienizarea și întreținerea troițelor si fântânilor publice ( de ex. fântâna Tomșani- Cișmeaua Fermecată);

          -Amenajarea unor spații  (mese acoperite în parcul intersecție Tomșani) destinate producătorilor comunei Tomșani și oferite cu titlu gratuit,  in vederea comercializării și valorificării produselor locale( miere, fructe, legume, etc);

           -Parteneriate cu ONG-uri in vederea sterilizarii animalelor  cu sau fără stăpân;

Sănătate

-Permanenta colaborare cu medicii de familie in vederea Îmbunătățirii calității actului medical;

-Îmbunătățirea activității  asistentului medical comunitar, astfel încât  activitatea acestuia să fie desfășurată alături de cetățeni, (conform fișei postului ) în vederea identificării și rezolvării problemelor medicale ale acestora!

Timp liber, cultură, religie

 • Schimbarea destinației clădirilor dezafectate- organizarea de activități cultural-recreative;
 • Sprijinirea ansamblurilor culturale locale( Nedeița , Nedeița Jr.) și a altor activități similare;
 • Sprijinirea TUTUROR parohiilor din comuna Tomșani;
 • Modernizare baze sportive- amenajare teren sintetic;
 • Sprijinirea activităților sportive ( echipa fotbal, alte activităti sportive individuale sau de grup);
 • Wi-fi gratuit în spațiile publice;
 • Valorificarea sărbătorii locale Fagurele de Aur– identificarea tuturor apicultorilor si recunoașterea meritelor acestora, invitații adresate producătorilor de produse conexe apiculturii, valorificarea fondurilor europene adresate domeniului, conceperea unui brand local;

Dialog permanent cu cetățenii- INFORMARE, TRANSPARENȚĂ, PARTICIPARE ACTIVĂ

 • Înființarea unei pagini de facebook dedicată comunei;
 • Consultare publică pentru proiecte de importanță majoră pentru comunitate;

Social, dezvoltare locală

 • Premierea fiecărui  nou – născut, premierea cuplurilor ce sărbătoresc 50 de ani de căsătorie;
 • Identificarea posibililor investitori în vederea înființării de locuri de muncă si a creșterii nivelului de trai;
 • Încurajarea activităților economice si sprijinirea societăților cu puncte de lucru in comuna Tomșani;
 • Valorificarea potențialului agro- turistic si recreativ al zonei;
 • Protejarea categoriilor vulnerabile și respectarea drepturilor acestora (copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane cu diverse afecțiuni grave)

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments