PROGRAM ”BĂILE OLĂNEȘTI-UN ORAȘ MODERN ȘI DEZVOLTAT”

Candidatul la funcția de Primar al orașului Băile Olănești Niță Iulian și echipa PNL Băile Olănești au ca principale obiective pentru modernizarea și dezvoltarea orașului Băile Olănești, precum și pentru reducerea decalajului de dezvoltare dintre localitățile componente ale orașului , următoarele:

0

1.Social:

 • Imbunătățirea condițiilor de viață ale populației orașului  prin asigurarea accesului la utilitățile de bază , dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă.
 • Realizarea creșterii economice  prin atragerea de noi investitori, prin oferirea de consultanță orientată către  toate categoriile de populație și întreprinzători, prin atragerea de fonduri nerambursabile , prin creșterea gradului de pregătire  a resurselor umane din oraș, în special a tineretului.
 • Informarea populației orașului Băile Olănești cu privire la deciziile luate de către autoritățile publice locale, Primărie și Consiliul Local.
 • Consultarea populației orașului cu privire la deciziile principale ce vor urma a fi luate de către autoritațile locale, precum și cu privire la proiectele de investiții ce urmează a fi făcute , prin punereaîndezbatere publică a acestora.
 • Transmiterea on-line a ședințelor Consiliului Local al orașului Băile Olănești pentru informarea corectă a populației cu deciziile ce se vor lua.
 • Realizarea de întâlniri perioadice ale aleșilor locali cu populația orașului, unde se vor pune în dezbatere propuneri ale populației privind proiecte pentru dezvoltarea localității.
 • Creșterea calității serviciilor oferite de către autoritațile publice locale populației prin  creșterea  responsabilității funcționarilor, micșorarea timpului de reacție în problemele ridicate de locuitori, scăderea birocrației în procedurile de eliberare a anumitor autorizații, creșterea gradului de respect în relațiile cu cetățeanul.
 • Protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale ale orașului.
 • Oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile orașului, fie sub forma investițiilor directe în proiecte izolate , fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între autoritățile locale și investitori.

          2. INFRASTRUCTURA:

*        Simplificarea procedurilor administrative și elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivelul Primăriei orașului Băile Olanești.

 • Proiectarea și executarea de lucrări pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii din localitățile componente ale orașului Băile Olanești, respectiv Livadia,Olanești,Cheia,Tisa,PietrisșComanca,Mosoroasa,Gurguiata:rigole,podețe,pătură asfaltică sau beton,trotuare, refugii pentru parcare ocazională,etc.
 • Finalizarea lucărilor existente și extinderea rețelei de apă și canalizare în localitățile componente Cheia,Olanești, Livadia,Tisa.
 • Extinderea rețelei de gaze naturale pe toate străzile orașului.
 • Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public , precum și a rețelei de supraveghere video a localității, inclusiv în zona ,,Pădurea Muzicanților”
 • Crearea unui mini parc industrial în zona Olanești-sat – Cheia.
 • Prelungirea  și modernizarea străzii Fața Dealului pâna în Drumul Județean nr. 656 Bîile Olanești-Tisa (Betonata), pentru reducerea considerabilă  a distanței dintre satul Cheia și stațiune.
 • Modernizarea drumului din zona Dealul Tisei, respectiv între satul Tisa și satul Cheia punctul ,,Varniță”, în vederea deschiderii traseelor turistice : Olanești-Tisa-Schitul Iezer-Schitul Pahomie; Olanești-Tisa-Tunel-Parcul Buila-Vânturarița.
 • Reabilitarea parcului din fața clădirii fostei Posta.
 • Reabilitarea parcului fostei Vila 20.
 •  Reabilitarea pieței agro-alimentare a orașului
 • Crearea de noi locuri de parcare în zonele aglomerate ale orașului, instalarea de ,,parcometre” în parcările de pe raza orașului

3. EDUCAȚIE,CULTURĂ, TURISM:

 • Realizarea unei săli de conferință modernă prin preluarea și modernizarea fostului Cinematograf Băile Olanești,construcție dezafectată.
 • Realizarea unei Biblioteci cu sală de lectură, prin modernizarea clădirii publice dezafectată din Parcul Unirii.
 • Realizarea unui Amfiteatru natural pe locul unde se află Gradina de vară, construcție dezafectată.
 • Realizarea unui Centru de Informare Turistică.
 • Reabilitarea și dotarea școlilor și grădinițelor de pe raza orașului pentru a fi aduse la standarde moderne.
 • Asigurarea unui transport modern și sigur elevilor din unitățile școlare de pe raza orașului.
 • Oferirea unor burse de merit elevilor cu rezultate forte bune în învățâmant, cultură sau sport.
 • Oferirea de locuri în tabere școlare a elevilor cu posibilități materiale reduse și rezultate bune la învățătură.
 • Sprijinirea Liceului ,,Justinian Marina” pentru continuarea Concursului de Matematică X-OL, precum și participarea elevilor la olimpiade și concursuri .
 • Sprijinirea Liceului,,Justinian Marina” pentru organizarea și desfășurarea de tabere școlare pe raza orașului.
 • Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural local.

             4.SĂNĂTATE,SPORT:

*      Reabilitarea și modernizarea spațiilor aparținând dispensarului medical Băile Olănești.

 *     Realizarea unui ,,Punct de primajutor” în cadrul Dispensarului medical orășenesc.

 *      Achiziționarea  de noi spații sau reabilitarea unor spații aparținând primăriei și punerea lor la dispoziția medicilor specialiști pentru deschiderea în localitate de Cabinete medicale de specialitate :Imagistică,Cardiologie, Oftamologie,etc.

 • Amenajarea ultimului nivel al parcării din Parcul Unirii, în vederea realizării unui spațiu de sport multifuncțional.
 • Modernizarea terenului de sport din piața orașului și autorizarea acestuia pentru a putea fi închiriat atât echipelor care vin în cantonament în stațiune cât și persoanelor care vor să practice sport.
 • Realizarea unui teren de sport multifuncțional  în satul Cheia, respectiv  în zona Cămin Cultural.
 • Realizarea unui teren de joacă pentru copii  în satul Cheia, respectiv  în zona Gradinița Cheia.
 • Realizarea unui teren de joacă pentru copiiîn satul Olănești,respectiv zona Cămin Cultural.

5.ALTE INVESTIȚII:

 • Realizarea unei zone de comerț moderne în punctul Bazar de pe str.Mihai Eminescu.
 • Construirea sau amenajarea unui adăpost pentru câinii vagabonzi în punctul,, La sere” din Olanești-sat.
 • Extinderea cimitirelor Horea și Cheia, prin achiziționarea unor suprafețe de teren adecvat în acest sens.
 • Achiziționarea unei mașini de măturat modernă pentru înlocuirea măturatului stradal manual.
 • Construirea unei toalete publice în zona bazarului de pe str. M.Eminescu.
 • Găsirea de soluții pentru furnizarea de apă geotermală pentru piscina publică de lângă Parcul Unirii.
 • Achiziționarea  unui buldoescavator , pentru asigurarea unor lucrări în cazul  situațiilor de urgență și pentru deszăpezirea străzilor greu accesibile, sau închirierea  acestuia localnicilor.
 • Achiziționarea  unui microbuz  pentru a asigura transportul ocazional de persoane între satul Cheia și stațiune, precum și pentru situații de urgență.

*       Înființarea  unei societăți de gospodărie  locală, ca acționar fiind Consiliul Local Băile Olănești, pentru asigurarea curățeniei pe străzi,trotuare, spații verzi, executarea de lucrări de întreținere și reparații ale domeniului public, administrarea bunurilor  proprietate publică, precum și alte activități lucrative.

 • Amenajarea albiei râului Olănești, în prelungirea  Parcului Unirii, respectiv între piscina publicăși hotel Stogu, în vederea creării unei zone de agrement.
 • Atragerea de investitori pentru deschiderea  unor obiective economice  pe raza orașului, în vederea creării de locuri de muncă .
 • Crearea de investitii cu capital public-privat în vederea creării de locuri de muncă și mărirea bugetului local.

                 INVESTITIILE PE CARE LE PROPUNEM ÎN PREZENTUL PROGRAM VOR FI REALIZATE ÎN MAJORITATEA LOR PRIN FONDURI EUROPENE, PRIN ACCESAREA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE 2020-2027.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments