Programul electoral al comunei Nicolae Bălcescu Landor MOȘTEANU, candidat pentru funcția de primar

0

Împreună se poate !

Activitatea edilitară și socio-culturală:

Finalizarea lucrărilor la obiectivele în implementare:

 • „Construire   poduri,  podețe   și  punte   pietonală  în  comuna   Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea”, deoarece podul de la Rădoiești și puntea de la Pleșoiu sunt o prioritate;

Viitoare obiective de îndeplinit:

 • modernizarea și asfaltarea drumurilor locale, aceasta fiind cea mai mare necesitate a noastră;
 • dezvoltarea agro-turismului în localitatea Nicolae Balcescu, un sector cu  potențial ridicat, mai ales datorat așezării și reliefului comunei noastre;
 • intervenția pe lângă conducerea Consiliului Județean Vâlcea pentru continuarea asfaltării drumului județean DJ 678D, pe raza satelor Valea Viei și Dosu Râului-limită com. Galicea, pentru ca și locuitorii din aceste sate să poată circula în condiții decente;
 • extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele: Măzăraru, Gâltofani, Băneşti şi zona Buneşti – satul Șerbăneasa;
 • Susținerea și realizarea proiectului de introducere gaze naturale (circa 77km) în comuna Nicolae Bălcescu.
 • accesarea de fonduri europene și naționale în vederea modernizării infrastructurii de drumuri și a infrastructurii socio-culturale, atăt de necesare în vederea dezvoltării localității noastre;
 • Construirea unui rezervor apă de 400 m.c. în satul Valea Viei pentru rezolvarea presiunii și o autonomie de lucru mărită.
 • Angajarea a doi asistenți comunitari care să deservească persoanele în vârstă care nu se pot deplasa (servicii medicale la domiciliul persoanelor)
 • Atragerea de investitori pentru a crea locuri de muncă în comuna N. Bălcescu
 • începerea lucrărilor „Modernizare și dotare Cămin Cultural, satul Valea Viei, comuna NicolaeBălcescu, județul Vâlcea”, obiectiv aflat de 4 ani în faza de proiect; Acesta va fi folosit pentru evenimente familiale, spectacole, seri de film, de socializare, etc.
 •  implementarea proiectului  “Reabilitare termică, extindere  și  construire  teren  sport  la  Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea” – SMIS 124787, finanțabil prin POR 2014-2020;
 • extinderea sistemului de supraveghere video a localităţii;
 • salubrizarea și gestionarea eficientă a deșeurilor menajere, astfel încât să înceteze poluarea cursurilor de apă și a luncii Topologului;
 • finalizarea procedurilor de punere în posesie la Fondul Funciar.
 • amenajarea unor noi spaţii de joacă pentru copii;
 • Sprijinirea întreprinzătorilor locali care nu au posibilitatea de a se informa cu privire la liniile de finanţare pe fonduri externe nerambursabile şi a li se oferi consultanţă în vederea scrierii şi depunerii proiectelor în vederea finanţării acestora. În acest sens militez pentru colaborarea cu diverse ONG-uri locale, județene sau naționale care să poată veni în sprijininul   întreprinzătorilor locali.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments