CONTINUĂM DEZVOLTAREA LOCALITĂȚII!

0

Sunt CONSTANTIN DUMITRU, de profesie Inginer Silvic, actualmente viceprimarul Comunei Roșiile, învârstă de 47 de ani, căsătorit, doi copii, cu o vastă experiență în administrația publicăl ocală.
Candidez pentru funcția de primar pentru a continua lucrările de modernizare și dezvoltare a Comunei Roșiile.

PROGRAM ELECTORAL 2020-2024
INFRASTRUCTURĂ
1.Drumuri:
– asfaltarea drumului  sătesc Romanești-Mărinești;
– asfaltarea drumurilor  sătești din satul Păsărei;
– asfaltarea drumurilor sătești din satul Zgubea;
– asfaltarea drumului sătesc Hătăroaia-Budele;
– asfaltarea drumului Rățălești – “La Pițigoi”;
– asfaltarea drumului Rățălești – “La Popescu – Zmaranda”;
– asfaltarea drumului 6 76 F și 676 A;
– modernizarea drumului Pertești-Budele;
– modernizaread rumului Lupuiești-Izlaz Comunal;
– modernizarea drumului sătesc în“Pogoane”  sat Romanești;

2. Alimentare cu apă:
– toate cererile de racordare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă vor fi soluționate favorabil în ce lmaiscurt timp.

3. Sistemul de canalizare:
– în perioada de 1 an de zile va fi finalizată lucrarea de canalizare în satele: Romanești (punctulCorbu, Zgubea, la Biserică), Pleșești (Pleșești Vale – Culmea Deal), Cherăști (Cherăști Vale), Rățălești, Hotăroaia;
– am depus proiect de execuție sistem de canalizare și tratare ape uzate la Compania Națională de Investiții cu mini stație de epurare în satul Zgubea, proiect care va fi executatîn maxim 2 ani;
– voi întocmi proiect de execuție sistem de canalizare și tratare ape uzate la Compania Națională de Investiții cu mini stație de epurare în satul Păsărei, proiect care va fi executatîn maxim 3 ani.

3. Modernizarea sistemului de iluminat public:
– a fost depus proiect de modernizare a iluminatului public în Comuna Roșiile cu lămpi tip led, pentru toate cele 11 sate, proiect careva fi finalizatîn 18 luni.

4. Modernizarea Căminelor Culturale din satele:
– Roșiile – lucrările la Căminul Cultural Roșiilevorîncepe cu 01.10.2020 – fonduri europene;
– Romanești – lucrările vor începe cu 01.10.2020 – fonduri guvernamentale și locale;
– Zgubea – lucrările vor începe cu 01.10.2020 – fonduri guvernamentale și locale.

5. Execuția a 3 Parcuri de Joacă pentrucopii,în satele:Roșiile, Romanești  și Zgubea.

6. Modernizarea Centrului Civic Roșiile și Romanești pentru care există proiect tehnic de execuție.

7. Gaze naturale:
A  fost depus proiectul SF pentru introducerea de gaze natural în comuna Roșiile, prin sistem inteligent de distribuție, la Compania Națională de Investiții, acest proiect fiind realizat pe mandatul 2020-2024.

8. Sală de Sport ȘcoalaRoșiile:
– a fost întocmit proiect pentru execuția unei săli de sport la Școala Roșiile, fiind înf aza de licitație.

9. Întocmirea de proiecte pe fondur ieuropene pentru modernizarea școlilor și grădinițelor

10. Acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învățătură.

11. Susținerea familiilor cu probleme sociale reale.
12. Activități culturale cu ocazia Sărbătorilor anuale.
13. Modernizarea Târgului Comunal.
14. Modernizarea terenului de sport.
15. Întocmirea cadastrului general al localității.
16. Actualizarea Planului Urbanistic  Zonal și a Planului Urbanistic General la nivelul UAT Roșiile.
17. Fibră optică pentru internet în toate satele comunei Roșiile.
18. Internet gratuit Wi-Fi – proiect realizat cu fonduri europene.
19. Salubrizarea comunei prin colectare  selectivă a deșeurilor de la populație.


20. Administrația locală-relația cu cetățeanul:
– ședințele consiliului local se vor desfășura public cu sistem de înregistrare audio-video;
– publicarea pe pagina de internet a primăriei a Hotărârilor Consiliului Local;
– sprijinirea tinerilor pentru întocmirea de proiecte pe fonduri europene;
– sprijinirea Serviciului Public Local de Apă și Canalizare Roșiile pentru a continua activitatea desfășurată;
– înființarea unui serviciu de gospodărire locală;
– înființarea serviciului de voluntariat la nivelul UAT Roșiile;
– înființarea unei asociații non-profit care va ajuta persoanele cu nevoi speciale din comună;
– emiterea titlurilor de proprietate cetățenilor care nu au intrat în posesia acestora până la această dată.
Împreună cu aparatul de specialitate și consilierii locali PNL vom oferi o administrație publică de calitate pentru cetățeni.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments