LĂDEȘTI- PRIMAR DR. LIXANDRU ION!

0

CURRICULUM  VITAE

NĂSCUT LA 9 IUNIE 1963, CĂSĂTORIT, TATĂL A  DOI COPII

1969 – 1977-ȘCOALA GENERALĂ I-VIII LĂDEȘTI

1977-1981 -LICEUL AGRO-INDUSTRIAL SIBIU, PROFIL VETERINAR

1981-1982 -STAGIUL MILITAR, TERMEN REDUS

1982-1987 -FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIȘOARA

1987-1990 -MEDIC VETERINAR – INDUSTRIA CĂRNII – OLT

1990-1996 -MEDIC VETERINAR LA CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR VETERINARĂ ROEȘTI

1996-1999 -MEDIC VETERINAR LA CIRCUMSCRIPȚIILE SANITAR VETERINARE LĂDEȘTI ȘI ROEȘTI

1999-2012 MEDIC VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ, CONCESIONAR LA C.S.V.A.  LĂDEȘTI ȘI C.S.V.A. ROEȘTI

2012- PREZENT PRIMAR COMUNA LĂDEȘTI

                                                                                                                                                              

În mandatul 2016 – 2020 în comuna Lădești s-au realizat următoarele obiective:

1.Modernizarea (asfaltarea) drumului comunal D.C. 90 km. 0+530 în satul Găgeni, comuna Lădești;

2.Betonare rigole pe drumul comunal D.C. 90 km. 0+530 în satul Găgeni, comuna Lădești;

3.Pod rutier beton armat pe drumul comunal D.C. 90 km. 1+500 peste pârâul Găgeni, în satul Găgeni, comuna Lădești.

4.Pod rutier beton armat pe drumul comunal D.C. 90 km. 0+350  peste pârâul Găgeni, în satul Găgeni, comuna Lădești;

5.Betonare și executare rigole betonate pe drumul cimitirului din satul Lădești, comuna Lădești;

6.Amenajare sens giratoriu în punctul ,, La Culiță”, intersecția DN 65 C cu DJ676 B și DC107, în satul Măldărești, comuna Lădești;

7. Pod rutier beton armat în punctul ,, La Biserică”, în satul Cermegești, comuna Lădești.

8. Asfaltare (modernizare) drumuri de interes local pe o distanță de aproximativ 9 km;

9.Extindere, modernizare și eficientizare iluminat public cu lămpi LED în toate satele comunei Lădești;

10.Reparații acoperișuri și copertine în incinta târgului săptămânal și pieței agroalimentare din comuna Lădești;

11.Sistem de supraveghere video stradal în comuna Lădești;

12.Sistem de supraveghere video și alarmare la sediul Primăriei Lădești;

13.Achiziționarea prin fonduri europene (GAL) a unui buldo-excavator cu cupă multifuncțională și lamă de zăpadă și dotarea S.V.S.U. cu acesta;

14.Înființare S.P.C.L.E.P. – Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației, în comuna Lădești;

15.Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural Lădești – obiectiv finanțat prin Compania Națională de Investiții – în curs de derulare;

16. Refacere platformă drumuri de interes local prin pietruire în toate satele comunei Lădești;

17.Furnizare pachet alimentar pentru elevii Liceului Virgil Ierunca din comuna Lădești;

18.Executare parcare în fața Liceului Virgil Ierunca și a Primăriei din comuna Lădești;

19.Repararea balustradelor pe podul care traversează râul Cerna, în satul Măldărești, pe drumul național D.N. 65C;

20.Asfaltarea drumului sătesc în satul Cermegești, comuna Lădești;

21.Împrejmuirea incintei Liceului Teoretic Virgil Ierunca Lădești;

22. Construirea unui teren de fotbal  situat lângă târgul săptămânal;

23.A fost achiziționat un microbuz școlar pentru Liceul Teoretic Virgil Ierunca – Lădești.

24.S-a extins rețeaua de apă cu încă 12 km, în satele Lădești, Măldărești, Găgeni, Popești, Cermegești, Ciumagi.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU MANDATUL 2020 -2024

 • Modernizare prin asfaltare și betonare a tuturor drumurilor de interes local în toate satele din comuna Lădești, aproximativ 12 km;
 • Modernizare prin asfaltare a drumului comunal D.C. 90 km. 0+530 până la km.0+2000 în satul Găgeni, comuna Lădești;
 • Înființarea unui Complex de Agrement, teren de sport cu gazon sintetic multifuncțional în incinta Liceului Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești;
 • Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în toate satele comunei Lădești;
 • Extinderea rețelei de canalizare și epurare a apelor menajere;
 • Stimularea tinerelor familii pentru nou- născuți prin acordarea unor bonificații;
 • Acordarea de burse școlare elevilor cu merite la învățătură precum și celor din familii defavorizate;
 • Organizarea anuală a bradului  de Crăciun și oferirea de cadouri elevilor;
 • Sărbătorirea și premierea anuală a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;
 • Construirea unei săli de festivități;
 • Amenajarea unei parcări în zona târgului săptămânal Lădești;
 • Continuarea programului de furnizare a pachetului alimentar pentru elevii Liceului Teoretic Virgil Ierunca din comuna Lădești;
 • Atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă;
 • Decolmatare canale de scurgere pluviale, unde există acestea, în toate satele comunei;
 • Achiziționarea unui nou microbuz școlar cu capacitatea de 38 locuri.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments