Omul potrivit pentru modernizarea localității Livezi!

0

· Infrastructură

-Intabularea tuturor gospodăriilor, terenurilor agricole șid omeniului public.

-Introducerea apei potabile.

-Aducțiune de gaze natural p eproiect comun cu comuna Zătreni.

-Modernizarea drumurilor de tarla-drumuri agricole.

-Rigole betonate la drumurile în pantă pentru scurgerea apelor pluviale.

-Amenajarea centrului civic, trotuare+pomi ornamentali.           -Înființarea unui compartiment încadrul primăriei pentru accesarea fondurilor europene.

· Social

– Înființarea societății de prestări servicii a Consiliului Local și crearea locurilor de muncă

-Înființare punct farmaceutic, sat Pârâieni.

-Transparentizarea serviciului social.

-Identificarea persoanelor vulnerabile și susținerea acestora.

-Premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și a persoanelor care au peste 90 de ani.

Cultură și sport

-Înființarea de ansambluri folclorice.

-Revitalizarea echipei de fotbal.

-Susținerea financiară a bisericilor și întreținerea cimitirelor.

-Punerea în valoare turistică și cultural a obiectivelor turistice: biserica veche Părăușani, biserica Humă, conacul Opran.

· Gospodărire comunală

-Demersuri împreună cu CEZ și propietarii de terenuri pentru a toaleta copacii ce creează problem electrice.

-Demersuri împreună cu operatorul de salubritate pentru colectarea selectivă a gunoiului.

-Măsuri  pentru stoparea aruncării gunoiului.

-Întreținerea spațiilor verzi și a marginilor drumurilor, identificarea zonelor cu alunecări de teren și a zonelor inundabile pentru combaterea calamităților.

-Amenajarea unei zone de camping și grill.

-Întreținerea fântânilor cu apă potabilă.

-Modernizarea troițelor existente.

· Educație

-Burse de merit și sociale pentru copiii cu rezultate deosebite și pentru cei care nu pot să-și continue studiile din motive financiare.

-Dotarea școlilor cu laptopuri/tablete pentru sprijinirea procesului de învățământ online.

-Crearea unui consiliu consultativ format din persoane cu notorietate profesională pentru susținerea dezvoltării localității.

-Amenajarea unor locuri noi de joacă pentru copiii localității.

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments