PROGRAM ELECTORAL PENTRU ALEGERI LOCALE- SĂLĂTRUCEL 2020

0

      1. Garantarea serviciilor de calitate în cadrul Primăriei Sălătrucel pentru toţi cetăţenii.

      2. Înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna Sălătrucel.

Sursa de finanţare:  P.O.I.M. (Programul Operaţional Infrastructură Mare) – Fonduri Europene şi Guvernamentale.

      3. Extindere reţea de canalizare în satele:

  • Sălătrucel: – Peste Coiscă;

                              – Bănăţeni;

                              – Uliţa Popescu.

  • Şerbăneşti: – Str. Stejarului;

                   – Uliţa Arbatu.

Sursa de finanţare: C.N.I. (Compania Naţională de Investiţii).

      4. Modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes local în:

  • Sălătrucel: – uliţa Gherman;

                  – uliţa Popescu;

                  – uliţa Torcea;

                  – uliţa Cerneşti;

                  – uliţa Anuţa;

                  – uliţa Cocoş;

                  – uliţa Miu;

                  – uliţa Dugulan;

                  – uliţa Miu-Stadion-Bănăţeni.

  • Şerbăneşti: – uliţa Arbatu;

                  – uliţa Jderu (600m);

                  – uliţa Plăvaia;

                  – uliţa Guriţă;

                  – uliţa Perişanu;

                  – uliţa Pe Vale.

  •  Păteşti şi Seaca: asfaltarea D.C 13A, ce face legătura între satele Şerbăneşti-Păteşti şi

Seaca, până la limita cu Comuna Berislăveşti.

Sursa de finanţare: C.N.I. (Compania Naţională de Investiţii).

      5. Extinderea reţelei electrice în satele:

  •  Sălătrucel: Stadion – Bănăţeni
  • Şerbăneşti: D.C. 13A între Păteşti şi Şerbăneşti, precum şi racordarea la iluminatul

public a acestor reţele cu lămpi tip LED.

Sursa de finanţare: Bugetul Local

         6. Reabilitarea Dispensarului Medical şi a Căminului Cultural Sălătrucel.

Sursa de finanţare: A.F.I.R (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale).

         7. Amenajarea bazei sportive prin:

– refacerea suprafeţei de joc pe terenul de fotbal;

– construirea unui teren sintetic de minifotbal.

Sursa de finanţare: Bugetul Local

         8. Reabilitarea parcului din zona Şcolii Sălătrucel şi construirea unuia nou în zona Grădiniţei Sălătrucel.

Sursa de finanţare: Bugetul Local

         9. Balastarea drumurilor de pământ din zonele locuite.

Sursa de finanţare: Bugetul Local

        10. Construirea unei zone pietonale între D.J. 703G şi Primăria Sălătrucel.

Sursă de finanţare: Bugetul Local

10 lucruri îndrăzneţe de la un primar de zece!

Stop nepăsare, start implicare!

Comandat de Partidul Național Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments