APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Bălcești

0

Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.08.2020 ora 1200;
  • proba scrisă va avea loc în data de 14.08.2020 ora 0900, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
  • proba practică va avea loc în data de 20.08.2020 ora 0900, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A.,  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.08.2020 ora 1200, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments