APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

0

Încasator cititor – 3 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:

  • 2 posturi – Centru Exploatare Vest, Sector Horezu (zona Horezu/ Măldărești);
  • 1 post  –  Centru Exploatare Sud, Sector Drăgășani

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.08.2020,  ora 1200;
  • proba scrisă va avea loc în data de 14.08.2020, ora 0900;
  • interviul va avea loc în data de 20.08.2020, ora 0900.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.08.2020,  ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Facebook Comments