Informare de presă - 16 martie 2020
Activitate intensă la Apavil SA – Centrul Vest

0

APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 09 – 13 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satele Buzdugan Luncă, Văleni şi Păuşeşti, comuna Buneşti – satul Buneşti, oraşul Horezu – strada Alexandru Vlahuţă; conductă PEHD Dn 32: comuna Şirineasa – satul Ungureni; conductă OL 75: comuna Măldăreşti – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus şi în comuna Şirineasa – satul Slăviteşti.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectuate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
 • s-a desfundat un segment al colectorului principal de canalizare înainte de intrarea în Staţia de epurare Buneşti – satul Titireci;
 • s-au efectuat operaţii în vederea turnării de piese legătură capace cămine de canalizare în incinta Staţiei de epurare Mihăeşti;
 • s-a montat racord nou de canalizare PVC Dn 160 în comuna Pietrari;
 • s-au montat branşamente noi la utilizatori  din comuna Mihăeşti – satul Govora;
 • s-a înlocuit reductor de presiune defect în comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
 • s-a efectuat curăţarea şi spălarea Staţiei de pompare ape uzate Tomşani – satul Chiceni;
 • s-a intervenit pentru blindarea conductei OL 219 în comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
 • s-a desfundat reţeaua de canalizare pe strada Aleea Liceului, oraşul Băbeni;
 • s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;
 • s-au efectuat operaţiuni pentru curăţarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Staţiei de epurare ape uzate Slăviteşti, comuna Şirineasa, staţie aflată în conservare;
 • s-au efectuat lucrări pentru branşarea utilizatorilor la reţeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;
 • s-au continuat lucrările pentru înlocuirea reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
 • s-a intervenit pentru desfundarea reţelei de canalizare din comuna Şirineasa – satul Şirineasa;
 • s-au efectuat operaţiuni pentru remedierea unei defecţiuni la tabloul de comandă al pompei din cadrul Staţiei de repompare apă uzată nr. 18 din satul Rotăreşti, comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de repompare apă Coastele Cernii – comuna Pietrari, a Staţiei de apă potabilă Barcanele şi a rezervorului de înmagazinare apă – comuna Păuşeşti;
 • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
 • s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.      

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ