Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, despre Dreapta credinţă şi mărturisirea ei

0

„Mărturisirea cea mai vie este aceea prin care arătăm, nu în cuvinte multe, ci prin faptele noastre, că Hristos S-a născut cu adevărat în inima noastră”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Ortodoxiei la Parohia Vaideeni I din Protopopiatul Horezu.

Continuând cuvântul de învăţătură, Chiriarhul Râmnicului a subliniat: „Mărturisirea învăţăturii de credinţă, propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu este strâns legată de pocăinţă. Credinţa şi mărturisirea ei nu reprezintă o problemă exclusiv eclesiologică, ci şi una de soteriologie, având în vedere faptul că dreapta credinţă şi mărturisirea ei reprezintă atât elementul de unitate între creştini, cât şi garanţia prezenţei Cuvântului lui Dumnezeu în inima omului, o garanţie a dinamismului duhovnicesc, a transformării omului de la chip spre asemănare.

Lucrarea mărturisitoare a Cuvântului se concretizează în schimbarea minţii omului prin puterea pocăinţei: „Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii” (Romani XII, 2). Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, omul se modelează după acesta, impregnându-se de Sfânta Scriptură. Aceasta pătrunde sufletul şi-l schimbă, după modelul Cuvântului şi al gândirii dumnezeieşti.

Viaţa în Biserică a credincioşilor se întemeiază pe Hristos. Acesta este viţa, iar credincioşii mlădiţele. Precum mlădiţele nu pot rodi de la sine dacă nu rămân în viţă, tot aşa nici credincioşii nu pot aduce roadă dacă nu rămân uniţi cu Hristos – Cuvântul (Ioan XV, 1-2). Hristos Domnul nu îl cheamă pe om ca pe un primitor pasiv al Său, ci spre a deveni purtător energic şi părtaş al vieţii adevărate ce i se dă prin transformarea lui. Când omul se preocupă de mântuirea proprie şi răspunde la chemarea lui Hristos, primindu-L pe Acesta în inima lui, el devine mlădiţă aducătoare de roadă”.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ