10 martie 2020
Activitate la Apavil SA – „Centrul Vest”

0

APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 2-6 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25:comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Buneşti – satele Titireci şi Teiuşu, comuna Şirineasa – satul Slăviteşti, comuna Tomşani – satul Bogdăneşti, oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PE Dn 50: oraşul Băbeni – Calea lui Traian şi str. Dragoş Vrânceanu; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satele Ciorăşti şi Aricioaia.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost finalizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
 • s-au efectuat operaţii de deviere a reţelei de apă potabilă PEHD Dn 160 din comuna Frînceşti;
 • s-au înlocuit robinete defecte în oraşul Băbeni – strada Capul Dealului şi în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti;
 • s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;
 • s-au efectuat lucrări pentru branşarea utilizatorilor la reţeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;
 • au continuat lucrările pentru înlocuirea reţelei de apă potabilă şi a branşamentelor din oraşul Băbeni – strada Petrolului;
 • s-a efectuat igienizarea gospodăriei de apă potabilă şi incintei rezervor înmagazinare apă – comuna Pietrari;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă potabilă W1 şi W2 – satul Buneşti, comuna Buneşti;
 • s-au efectuat lucrări de reparaţii pompă apă defectă la Staţia de repompare apă Buzdugan II – comuna Păuşeşti;
 • s-au efectuat lucrări de reparaţii la Staţia de repompare apă potabilă Râpăneşti – comuna Buneşti;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de repompare apă Bucheni – satul Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, a Staţiei de epurare Mihăeşti – comuna Mihăeşti şi  a Staţiei de apă Tomşani – comuna Tomşani;
 • s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satele Gurişoara şi Govora şi oraşul Băile Govora – satul Gătejeşti;
 • au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
 • s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti-Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.      

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ