Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 17 – 21 februarie 2020

0

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17- 21 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Marin Sorescu, Râureni şi Buridava.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetăţii şi Marin Sorescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost efectuate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetăţii: montaj 4 branşamente apă potabilă şi 4 racorduri canalizare menajeră şi înlocuit 24 m ţeavă PVC D 250 şi 24 m ţeavă PEHD PN 10 D 63;
  • au început lucrările de execuţie a branşamentului pe strada Kalamata nr.18;
  • s-au finalizat lucrările de înlocuire a racordului de canalizare pe strada Ştirbei Vodă nr. 48;
  • s-a refăcut canalizare tasată, s-a înlocuit ţeavă PVC DN 160 şi s-a refăcut suprafaţa carosabilă pe Aleea Stejarului – blocul B4;
  • s-a montat capac carosabil pe strada Râureni;
  • s-a montat dală de beton pe strada Stolniceni;
  • s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
  • s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Stejarului – blocurile C13 şi C16, bulevardul Tineretului – blocurile B4 şi B5, str. Doctor Hacman – blocurile 28 şi 96, str. Dacia – blocul 13, str. Ştirbei Vodă nr. 156, str. Lucian Blaga – blocurile A32/I şi A33, Aleea Mioriţei – blocul N4, Aleea Melodiei – blocul N9, str. Mihai Eminescu – blocurile B13 şi B14, Aleea Garoafelor – blocul C32, str. Emil Avrămescu – blocul Cozia şi str. Matei Basarab – blocul 29.

29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 de apometre, dintre care 25 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost efectuate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 12 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ