Drept la replică

0

CĂTRE,

INDISCRET
Săptămânal complet de anchetă și reportaje

Față de conținutul articolului postat în data de 28.08.2019, pe site-ul www.indiscret.ro, intitulat „Învinuiți de blat cu PSD, o primăriță și patru consilieri au fost excluși din PNL Vâlcea”, subtitlul „Subiecte grave și sensibile în accepțiunea PNL”, autor „admin”,vă solicităm acordarea unui spaţiu pentru exprimarea prezentului DREPT LA REPLICĂ, sub forma publicării integrale a acestuia, în aceleași condiții de tipar sau mod de apariție ca și ale articolului menționat.

Cu toate că articolul se rezumă la prezentarea unor informații preluate, în proporţie covârşitoare, din comunicatul remis presei de către Organizația Județeană Vâlcea a Partidului Național Liberal, apreciem utilă darea spre publicitate a acestui punct de vedere, tocmai pentru a facilita o informare corectă a opiniei publice şi în vederea asigurării respectării întocmai a principiului „audiatur et altera pars”.
Se aduce în discuție domeniul achizițiilor publice derulate la nivelul Consiliului Județean Vâlcea privind „modernizarea drumurilor județene” și „atribuirea programului „Lapte, corn și măr” elevilor județului Vâlcea”. Cu privire la aceste subiecte se atribuie calificative modului de realizare a acestora, respectiv în condiții de „ilegalitate” și de ,,aranjamente”.
Este inacceptabil ca din motive politice să se facă astfel de acuzații și precizăm ferm că aspectele enumerate nu sunt reale și au la bază doar o abordare pur formală, neargumentată și cu iz strict politic.
Este bine cunoscut faptul că fiecare etapă a procedurilor de achiziție publică este supusă unui control strict, exercitat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.), în cadrul atribuției acesteia desupervizare, verificare ex-ante și control al modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice sau prin intermediul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Precizăm că activitatea desfășurată în cadrul achizițiilor publice a fost verificată prin căilemenționate, concluzia fiind că toate demersurile noastre înlegătură cu proiectele aduse în discuție au fost realizate cu respectarea legislației în vigoare.
Menționăm faptul că, pentru anul școlar 2019-2020,„Achiziţia şi distribuţia de fructe (mere), produse lactate şi produse de panificaţie, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anul şcolar 2018-2019 şi 2019-2020, în judeţul Vâlcea ”parcurge ultimele etape, urmând ca beneficiarii contractelor să asigure aceste produse elevilor.

În ceea ce privește susținerea privind „îngroparea județului Vâlcea în gunoaie de către Rădulescu și gașca PSD-istă”, absurdul aceştia este fără putință de tăgadă.
Pentru a veni în sprijinul tuturor localităților din județ în ceea ce privește gestionarea deșeurilor menajere, Consiliul Judeţean Vâlcea a obținut fonduri externe nerambursabile pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor solide la nivelul județului Vâlcea.

Până în prezent, prin proiectul derulat de Consiliul Județean Vâlcea, s-au realizat staţiile de sortare de la Brezoi și Râureni și extinderea stației de compost de la Râureni.

Licitația public pentru construirea Centrului de management integrat al deșeurilor de la Roești, care cuprinde un depozit ecologic, o stație de sortare și o stație de tratare mecano-biologică, se va lansa după actualizarea studiului de fezabilitate, contractul de servicii afferent fiind în derulare. Mai mult,în data de 3 septembrie 2019 se va semna contractul de servicii pentru elaborarea planului județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vâlcea.
În ceea ce privește operarea serviciilor de salubrizare din județul Vâlcea,acestea sunt în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr.41/22.11.2011, Asociație care, însă, a făcut în ultimele trei luni pași importanți pentru intrarea în normalitate și rezolvarea problemelor deșeurilor din județul Vâlcea.
Deși instituția noastră nu are sub autoritate direct unitățile de învățământ din județul Vâlcea, suntem nevoiți să răspundem, din nou, unei acuzații aiuritoare și care prezintă lacune grave de cunoaștere a legislației în vigoare ale semnatarului comunicatului de presă.
Cu toate acestea, Consiliul Județean Vâlcea a acordat și acordă sprijin în vederea rezolvări acestor probleme, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a numărului școlilor din județul Vâlcea care nu au autorizații sanitare de funcționare.
Celelalte afirmații referitoare la angajările pe criteria politice sau alte chestiuni dubioase, care s-ar întâmpla la Consiliul Județean Vâlcea, sunt declarații politice de o gravitate extremă și facem precizarea, încă o dată, că la Consiliul Județean Vâlcea se respect legea. Tot legea îl protejează, din păcate, și pe domnul Cristian Buican, oferindu-i imunitate la declarații politice, permițându-i să jignească conducerea și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și, sub protecția acestei imunități, să calomnieze în interes politic.
În încheierea prezentului drept la replică, vă rugăm respectuos ca, în susținerea ideilor de etică și deontologie profesională care se tot invocă, să vă rezumați la prezentarea către cetățeni a unor elemente reale și concrete, nu ideatice.

Compartimentul Comunicare, Relații Publice.
Râmnicu Vâlcea
29.08.2019

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ