Deputatul Neaţă: „Lege foarte bună pentru conducătorii auto!”

Deputatul PSD de Vâlcea, Eugen Neaţă, a anunţat că în data de 12 iunie 2019, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor (cameră decizională), a fost dezbătută şi votată iniţiativa legislativă privind circulaţia pe drumurile publice (n.r. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002). Potrivit lu Eugen Neaţă, măsura legislativă propusă are ca obiect de reglementare clarificarea perioadelor de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice şi a condiţiilor privind suspendarea, prevăzute de legislaţia în vigoare.

0

„Prin instituirea acestui mecanism de reducere a perioadelor de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, se acordă posibilitatea cetăţenilor de a-şi recupera, în anumite condiţii, dreptul de a conduce/de a recupera permisul, pentru anumite fapte, limitativ prevăzute de lege, degrevând instanţele de judecată de plângeri contravenţionale.
De asemenea, prin măsura propusă se are în vedere gradualitatea sancţiunilor, cetăţeanul putând să-şi recupereze dreptul de a conduce, cu o suspendare pentru o perioadă mai scurtă, în anumite condiţii, fără a mai apela la instanţă, fără costuri şi avocaţi”, a precizat parlmentarul social-democrat.

Principalele reglementări:

Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3) şi art.102 alin.(3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile”.
2. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.104.- (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a) şi art.103 alin.(l) lit.c). Pentru fapta prevăzută la art.102 alin.(3) lit.e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:
a) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
b) dacă depăşirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârşită o singură dată în 12 luni.
4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art.103 alin.(2) şi la art.l 18 alin.(5).
(5) Dispoziţiile alin.(3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi cazului prevăzut la art.l041 alin.(l), în situaţia în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) lit.a) şi e), art.103 alin.(l) lit.c), art. 103 alin.(2) şi art. 118 alin.(5).
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
b) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influenţa alcoolului;
c) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a
neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
3. După articolul 104 se introduce un nou articol, art.104 indice 1, cu următorul cuprins: „Art.104 .- (1) În cazul săvârşirii a două sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fară ca aceasta să depăşească 90 de zile.
(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică suprapunerea perioadelor de suspendare dispuse pentru fiecare contravenţie.
3) Dacă o persoană căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, în timpul valabilităţii dovezii de reţinere a permisului de conducere, o nouă contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ