Aşteptând să curgă banii după investiţiile primăriei, srl-ul municipal de transport îşi pune la punct infrastructura de încasat
RAT – maşină blindată de transport valori

Consilierii locali craioveni au trei proiecte care vizează RAT SRL pe ordinea de zi a şedinţei de la finalul lunii noiembrie, toate trei vizând dotarea societăţii municipale cu mijloace de transport. Aleşii municipali aprobă ultimele detalii pentru achiziţia de autobuze şi tramvaie noi, de ultimă generaţie, la pachet însă cu un lot de autoturisme rulate, care ajunge în curtea srl-ului municipal prin transfer, de la o altă entitate din subordinea Primăriei Craiova.

0

Mai-marii primăriei vin în faţa consilierilor municipali cu contractul de credit pe care edilii vor să-l încheie cu BERD şi care prevede, printre altele, asigurarea finanţării pentru un lot consistent de autobuze Euro VI. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi prevede aprobarea „contractului de Credit pentru acordarea unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 15.000.000 euro, cu o perioadă de angajare a împrumutului de până la 36 de luni şi cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani, care urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”, a „Contractului de Garanţie pe venituri în legătură cu Contractul de Credit menţionat la Art. 1” şi a „Contractului privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în legătură cu Contractul de Credit menţionat la Art. 1 din prezenta hotărâre”, precum şi împuternicirea primarului Mihail Genoiu să negocieze şi să semneze setul de contracte. Din suma de 15 milioane de euro împrumutate, ceva mai mult de jumătate sunt destinate reabilitării de imobile din patrimoniul municipalităţii, printre care şi cele două sedii de pe A.I. Cuza ale primăriei. 7 milioane de euro sunt puse deoparte pentru achiziţia de autobuze, câteva zeci. „În adresa transmisă de Director Asociat BERD – Vlad Venera şi înregistrată la Primăria Craiova cu nr.190278/21.11.2018, se precizează de către consultant că este posibilă achiziţionarea de până la 40 autobuze din suma de 7 milioane euro alocată iniţial pentru autobuze Diesel Euro VI, acesta bazându-se pe un preţ unitar de 180-220 de mii de euro, conform analizei de piaţă, în funcţie de caracteristicile tehnice, de nivelul de dotare, precum şi de ofertele furnizorilor de autobuze la momentul licitaţiei. Această precizare explică un număr estimat de până la 40 de autobuze faţă de 30 de autobuze cât a fost prevăzut iniţial în aceeaşi sumă de 7 milioane de euro”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Împrumut pentru autobuze, cofinanţare pentru tramvaie

Pe lângă autobuze, edilii craioveni, dar mai ales călătorii RAT, aşteaptă în dotarea societăţii de transport şi un lot consistent de tramvaie. Acestea ar urma să ajungă la Craiova prin intermediul unui proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul ar urma să asigure municipalităţii 17 tramvaie noi şi figurează şi el pe ordinea de zi a şedinţei de la finele lui noiembrie, la solicitarea ministerului, care cere renumerotarea unor articole din hotărârea adoptată iniţial în CLM. Documentele anexate hotărârii care aşteaptă votul consilierilor locali prezintă şi valoarea proiectului: peste 200 de milioane de lei, sumă din care autorităţile locale vor trebui să asigure o cotă de finanţare de 2 la sută. „S-a hotărât aprobarea participării UAT Municipiul Craiova, ca partener în cadrul proiectului «Achiziţie de mijloace de transport public – tramvaie», în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1. precum şi a Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Craiova conform Anexei 1, a Protocolului de asociere între aceleaşi entităţi conform Anexei 2. De asemenea, s-a aprobat valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Craiova, în cadrul proiectului «Achiziţie de mijloace de transport public – tramvaie», în cuantum de 202.349.385,00 lei inclusiv TVA precum şi contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Craiova, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor proprii din proiect”, se arată în raportul anexat proiectului de hotărâre.

Patru pensionare de la gardieni, pe traseul 1 Mai – Severinului

„Perlele coroanei” ajung însă în parcul auto al RAT absolut gratis, după ce au fost scoase la pensie de o altă unitate din subordinea consiliului local. Mai precis, de Poliţia Locală Craiova, fostă Poliţie Comunitară, care a moştenit de la Corpul Gardienilor Publici nu numai personalul, ci şi parcul auto de producţie 2002/2003. Patru dintre aceste vehicule sunt acum transferate către RAT SRL, asta după ce mai-marii Poliţiei Locale recunosc sub semnătură că nu mai au ce face cu maşinile. Este vorba despre trei turisme Fiat Punto, precum şi de o dubă, tot Fiat, blindată, destinată transportului de valori. „Prin adresa cu nr. 176590/2018 SC RAT Craiova SRL descrie faptul că prin activitatea curentă desfăşurată este necesară deplasarea personalului în diverse locaţii ale municipiului precum şi deplasarea pentru colectarea încasărilor băneşti de la punctele de vânzare bilete, în condiţii de siguranţă, şi solicită concesionarea unor mijloace de transport. Acestea au fost identificate ca făcând parte din parcul auto al Poliţiei Locale, instituţie care a comunicat prin adresa nr.177471/2018 că este de acord să le pună la dispoziţia municipiului Craiova deoarece nu mai sunt folosite la momentul actual nefiind omologate în conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010. Conform expunerii de motive nr. 177834/2018 a fost considerat necesar şi oportun iniţierea unui proiect de hotărâre care să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova preluarea din administrarea Poliţiei Locale în vederea concesionării către SC RAT Craiova SRL a unor mijloace de transport”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii Primăriei Craiova.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ