SC APAVIL SA, activitate desfăşurată în perioada 15 – 19 ianuarie

0

SC APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15 – 19 ianuarie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile: Dealul Malului II, Gib Mihăescu PT25, Ostroveni PT2.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Dealul Malului II- Staţia de pompare.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bulevardul Dem Rădulescu, Goranu şi Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– S-au finalizat lucrările de înlocuire a reţelei de apă potabilă şi branşamente pe strada Dacia nr. 15, Sc. A, B şi C;
– Au început lucrările pentru executarea Staţiei de Pompare Apă Potabilă pe strada Intrarea Stăncioiului;
– Au fost verificate şi curăţate, manual şi mecanizat, gurile de scurgere şi căminele de canalizare;
– Au fost aduse la starea iniţială suprafeţele carosabile în zonele în care s-a intervenit;
– Au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate;
– S-au finalizat lucrările de înlocuire branşament apă potabilă pe strada Gib Mihăescu – PT 25.

CĂMINE CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră la următoarele adrese: Matei Basarab – Bl. 118, Matache Temelie – Bl. 72, 73, 74, Dacia – Bl. 84, Bl. 14, sc. A, Aleea Garoafelor – Bl. C32, sc. A+B, Mihai Eminescu – Bl. C21, Bl. A10, Lucian Blaga – Bl. S2, Tineretului – Bl. A18, Aleea Melodiei – Bl. N11, sc. B, Aleea Crinilor – Bl. R13, Bl. R14, Petre Constantinescu nr. 11A, Inăteşti nr. 48, Apusului nr. 2C, Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc. A, Marin Sorescu – Bl. A38/1, sc. B, Bl. A38/2, sc. A şi B, I.L. Caragiale – Bl. A34/2, sc. A şi B, Lucian Blaga – Bl. A42/2 sc. A şi B, Bl. A31/1, Bl. A42/1, Luceafărului – Bl. A1, sc. B, Marin Preda – Bl. A28/1, sc. A, Nicolae Labiş – Bl. B4, sc. B, Calea lui Traian – Spitalul Judeţean de Urgenţe, Ştirbei Vodă nr. 146.

S-au verificat şi curăţat manual căminele de canalizare şi gurile de scurgere pe stăzile: 1 Mai, Alexandru Sahia, Mircea Eliade, George Enescu, Antim Ivireanu, Petrişor, Zambilelor, Inăteşti, Independenţei, Știrbei Vodă, Republicii, Nicolae Titulescu, Doctor Hacman, Matei Basarab, Libertăţii, Tineretului, Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, Carol I, Regina Maria, General Magheru, Maior V. Popescu, Cerna, Gib Mihăescu, Ostroveni, Marin Sorescu, Lucian Blaga şi Nicolae Iorga.

56 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 56 de apometre, dintre care 54 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. Au fost realizate 9 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece, montate în reţea. De asemenea, au fost întocmite 17 avize amplasament şi un aviz tehnic de branşare.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ