Activitate intensă la Apavil Centru Vest

0

SC APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 3 – 9 iulie 2017 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. Au fost remediate 4 avarii la reţeaua de apă pe străzile Petrolului, Calea lui Traian, Unirii 2 din oraşul Băbeni şi în satul Fireşti din comuna Buneşti.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au verificat şi s-au curăţat căminele de racord din Băile Govora şi Buneşti;
– s-au verificat şi s-au curăţat căminele staţiilor de repompare Nicolae Bălcescu şi Şirineasa;
– s-au executat lucrări de schimbare piese defecte branşamente apă în satul Vulpuieşti din comuna Mihăeşti, satul Cernele din comuna Păuşeşti şi pe strada Crizantemelor din Băile Govora;
– s-a realizat igienizarea perimetrelor rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă Palangine şi Cucurigu din oraşul Băile Govora;
– au fost executate lucrări de amenajare a terenului, prin betonare şi asfaltare, pe străzile Petrolului, Calea lui Traian şi Unirii 2;
– s-a monitorizat reţeaua de canalizare în zona „Blocuri” din oraşul Băbeni;
– s-a executat un branşament nou în satul Fireşti, comuna Buneşti;
– s-au executat lucrări de înlocuire reţea apă potabilă şi rebranşare utilizatori în satul Teiuş, punctul Treime, din comuna Buneşti;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti), la staţiile de epurare de la Mihăeşti şi Buneşti şi a staţiilor de repompare din Păuşeşti – Otăsău şi Buneşti;
– au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în Sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti- Otăsău şi Frânceşti, ca şi ai apei menajere descărcate în pârâul Govora;
– s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la staţiile de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălceasca, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti, a staţiilor de pompare şi repompare apă potabilă SP1 – Romani, SP2 – Pădureţu din oraşul Băbeni;
– s-a asigurat calitatea apei şi buna funcţionare a STAP Şirineasa;
– s-au golit manual căminele staţiilor de repompare apă uzată nr. 10 şi 17 din comuna Nicolae Bălcescu;
– s-au executat lucrări de conservare a Staţiei de captare, tratare şi distribuţie apă din satul Frânceşti;
– s-a monitorizat reţeaua de apă a oraşului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
– s-au înlocuit robineţi defecţi în comunele Şirineasa şi Nicolae Bălcescu, precum şi în oraşul Băbeni;
– s-a intervenit în cadrul staţiei de epurare ape uzate Dosul Râului din localitatea Nicolae Bălcescu.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ